Bom onder OCMW-secretarisstoel

Het tuchtonderzoek tegen OCMW-secretaris Jan Sledsens stelt dat Sledsens “zeer ernstige tuchtfeiten stelde” en “grensoverschrijdend gedrag vertoont”. Volgende maandag beslist de OCMW-raad of de secretaris een tuchtstraf krijgt, en zo ja: welke.

Marc Helsen

De crisis bij het OCMW - en per uitbreiding in de Grobbendonkse politiek - is helemaal terug nu de in februari van dit jaar door de OCMW-raad aangestelde tuchtonderzoeker zijn verslag heeft afgeleverd.

De man, een collega-OCMW-secretaris uit de Kempen, schetst een zo mogelijk voor de OCMW-secertaris nog vernietigender portret van zijn omgang met het personeel en zijn managementsaanpak dan de veelbesproken audit, die uiteindelijk tot dit tuchtonderzoek leidde.

De tuchtonderzoeker tilt het zwaarst aan het grensoverschrijdend gedrag van de secretaris: “Het is duidelijk aantoonbaar dat de OCMW-secretaris mensen aanspreekt op een totaal ongepaste manier. Het gedrag van de secretaris is vaak manipulatief van aard. (...) Zulks is niet gerechtvaardigd en weegt zeer zwaar op het welzijn van zeer vele medewerkers. Het feit dat dit gedrag al jaren aansleept, maakt het des te ernstiger.”

Maar de grootste bom moet dan nog komen. De tuchtonderzoeker ziet gesjoemel bij het volgen van de wetgeving inzake overheidsopdrachten. Zo zou over een periode van meer dan 10 jaar en voor een totaal bedrag van verschillende honderdduizenden euro’s steeds dezelfde architect zijn aangesteld.

Oorspronkelijk had de OCMW-raad van 11 september al een tuchtsanctie moeten uitspreken, maar daar slaagde men niet in, zodat de raad nu op maandag 29 september zijn huiswerk moet overdoen.

Een meerderheid van de raad kan beslissen de spons over de zaak te vagen, of kan kiezen uit sancties, gaande van een blaam over een half jaar schorsing met 20 procent weddeverlies, tot ontslag. In een later stadium krijgt de secretaris de mogelijkheid om zich voor de raad te verweren.

Lees meer in Gazet van Antwerpen.

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio