© GvA

'Linkerzijde heeft 25 mei niet verteerd'

Duizenden vakbondsmilitanten hebben gisteren gemanifesteerd tegen de besparingsplannen van de federale regeringsonderhandelaars. “Dit wordt de meest conservatieve regering sinds de Tweede Wereldoorlog”, aldus ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. Dat kan, maar - klein detail - zo heeft Vlaanderen nu eenmaal gestemd...

Paul Geudens

Het linkse kamp heeft de verkiezingsuitslag van 25 mei nog niet verteerd. De Leeuws socialistische vakbond heeft naast sociale ook politieke motieven om te protesteren.

De sp.a en de PS zitten niet mee aan de formatietafel en kijken tegen vijf jaar oppositie aan op federaal niveau. Partijvoorzitter Bruno Tobback was gisteren trouwens een opgemerkte gast op de vakbondsmanifestatie.

Voor het ACV liggen de zaken enigszins anders. De politieke partij die het nauwst aansluit bij deze vakbond - CD&V dus - neemt deel aan de Zweedse coalitie.

Dat belette het christelijk syndicaat gisteren niet om mee actie te voeren. Maar het stelt zich toch gematigder op. Voorzitter Marc Leemans beseft en aanvaardt dat er inspanningen nodig zijn om de begroting op orde te krijgen en de economie aan te zwengelen. En hij begrijpt eveneens dat de werknemers niet kunnen ontsnappen.

Leemans verzet zich daar zelfs niet tegen, op voorwaarde dat de inspanningen evenwichtig en rechtvaardig worden verdeeld. Vandaar zijn pleidooi voor bijvoorbeeld een vermogenswinstbelasting. We begrijpen dat dit voor hem een belangrijk strijdpunt is.

Het is niet meer dan normaal dat een vakbond opkomt voor de verdediging van de belangen van zijn leden. Met dien verstande echter dat ook naar het algemeen belang en naar de toekomst wordt gekeken. Het heeft geen zin nu alle besparingen af te schieten om zo de volgende generatie met nog meer schulden op te zadelen.

Met het ACV valt te praten. Maar de federale regeringsonderhandelaars moeten wel opletten dat ze geen slachtoffer worden van perceptie. Zoals de Vlaamse regering.

Nog vóór Geert Bourgeois zijn septemberverklaring uitsprak, had iedereen zijn mening allang klaar. De nuances en de sociale correcties die hij en zijn ministers achteraf verduidelijkten, interesseerden geen hond meer. Met betere communicatie had het beeld er vandaag een beetje anders kunnen uitzien.

Door Paul Geudens

MEER OVER Ons standpunt