© GvA

'Mediastop N-VA is ergerlijk'

We weten allemaal dat Bart De Wever het liefst burgemeester van Antwerpen blijft. Heeft hij niet herhaaldelijk verklaard dat hij in die functie, gecombineerd met zijn rol als partijvoorzitter en dus ook regeringsonderhandelaar, de belangen van zijn geliefde stad het best kan dienen?

Lex Moolenaar

Maar als dat zo is, waarom merken we daar dan niets van? In de septemberverklaring die Vlaams minister-president Geert Bourgeois maandag aflegde, viel geen enkel grootstedelijk accent te bespeuren. Oosterweel, armoedebestrijding, diversiteitsbeleid: we moeten afwachten hoe de vakministers daar de komende vijf jaar mee willen omgaan. MP Bourgeois heeft daarop blijkbaar geen visie, hij lijkt alleen wakker te liggen van het evenwicht in zijn begroting.

Een dikke maand geleden waren we nog optimistisch gestemd door de sterke Antwerpse inbreng in de nieuwe Vlaamse regering. Liesbeth Homans als superminister, Annemie Turtelboom als bewaker van de Vlaamse spaarpot, Philippe Muyters uit Edegem ter vervollediging van het supertrio: dat kon niet stuk! Maar na de septemberverklaring is ons enthousiasme behoorlijk getemperd. Temeer omdat de Antwerpse toppers Homans en Turtelboom ons niet eens meer uitleg willen verschaffen over een aantal Antwerpse kwesties.

Waarom gaat Liesbeth Homans wél in op de uitnodiging om samen met de andere vrouwelijke viceministerpresidenten Annemie Turtelboom en Hilde Crevits gezellig in Reyers laat te gaan zitten, maar weigert ze een gesprek over de dringende vragen van een stad waar ze enkele maanden geleden nog OCMW-voorzitter en schepen van zo ongeveer alles was? Ik heb een vermoeden: omdat ze geen bevredigende antwoorden op onze lastige vragen heeft.

Ook Bart De Wever geeft niet thuis. Als burgemeester heeft hij blijkbaar geen mening over de septemberverklaring. Dat is vreemd, want in het verleden was hij nauwelijks af te remmen als je hem vragen stelde over de hogere overheden.

De N-VA is helemaal establishment geworden. Is dat goed of slecht nieuws voor de stad? Dat zal nog moeten blijken.

Door Lex Moolenaar

MEER OVER Ons standpunt