‘Geen grote maar een slimme overheid’

Foto: BELGA

‘Geen grote maar een slimme overheid’

Print
Gent -

De Vlaamse overheid moet evolueren naar een instantie die vertrouwen en verantwoordelijkheid biedt aan de burger, en die regeldrift een halt toeroept. Dat was de boodschap van minister-president Geert Bourgeois tijdens een gastcollege aan de Universiteit Gent.

De eerste Septemberverklaring van de nieuwe minister-president ligt nog vers in het geheugen. De boodschap van die Septemberverklaring - ‘we moeten voor 1,2 miljard euro de buikriem aanhalen’ - was ook niet mals. Dat uitgerekend Geert Bourgeois op uitnodiging van professor Carl Devos het openingscollege Politicologie mag verzorgen, is een voorbeeld van ideale timing.

Tijdens zijn uiteenzetting wenste minister-president Bourgeois het beeld bij te stellen als zou zijn nieuwe ploeg enkel een besparingsregering zou zijn. Volgens de minister-president wordt het tijd dat de Vlaamse overheid haar regeldrift achterweg laat. Naast besparen moeten we met deze regering ook voor een omslag zorgen door de overheid terughoudender te maken. Er dient ‘meer vertrouwen’ gegeven te worden aan de mensen op het terrein, aldus de Vlaamse regeringsleider.

Voor en na het college van Geert Bourgeois weerklonken een aantal ongeruste geluiden over onder meer de verwachte verhoging van de inschrijvingsgelden. Over het inschrijvingsgeld aan hogescholen en universiteiten is nog niets definitiefs beslist, maar de Vlaamse regering ‘gaat er echt niet voor zorgen dat mensen die het minder breed hebben geen toegang hebben tot het hoger onderwijs’, aldus Bourgeois.

De minister-president benadrukte nog dat de Vlaamse regering niemand de toegang tot het onderwijs wil ontzeggen en het systeem van studiebeurzen wil behouden. Hierbij dienen aparte tarieven worden gehanteerd voor beursstudenten, bijna-beursstudenten en niet-beursstudenten. ‘Persoonlijk vind ik dit systeem van een gemengde kleine bijdrage beter dan werken met studieleningen. Dat laatste kan er eventueel nog bijkomen, maar kan niet als uniek systeem.’

.

Nu in het nieuws