© fvv

Nationale studentenbetoging tegen besparingen op 2 oktober

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), de koepelorganisatie van de Vlaamse Studentenraden, gaat niet akkoord met de geplande besparingsmaatregelen van de Vlaamse overheid in het hoger onderwijs. Op een persconferentie kondigde de beweging vrijdagmorgen een nationale studentenmanifestatie aan op 2 oktober in Brussel.

jns

De VVS betreurt als erkend vertegenwoordiger van de Vlaamse student volledig gepasseerd te zijn bij de beleidsbeslissingen rond onderwijs in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. ‘Nochtans zal wat op ons afkomt iedereen raken’, zegt VVS-voorzitter Bram Roelant. ‘We voelen de besparingen vandaag al: er zijn te weinig proffen en assistenten, en het inschrijvingsgeld is nu al te hoog. Verder besparen in onderwijs zal zich op lange termijn als kost vertalen.’

De Vlaamse overheid had becijferd dat een verhoging van het inschrijvingsgeld met 700 euro tot een daling van ‘slechts 1 procent’ van het aantal studenten zou leiden. Maar voor de VVS komt die 1 procent overeen met 2.000 studenten die hun toegang tot het hoger onderwijs ontzegd zien.

Het protest van de VVS beperkt zich overigens niet tot de besparingen. De studenten pleiten ook voor een betere kwaliteitszorg en een systeem van studievoortgangsbewaking. Ze waarschuwen ook voor de huidige rationalisering van het aanbod en de niet-bindende toelatingsproeven.

Met als logo de schoppenaas, de hashtag #onzetoekomst en de slogan ‘Speel niet met onze toekomst, het is ook die van u!’, start de VVS een actie die op donderdag 2 oktober moet culmineren in een grote nationale manifestatie in Brussel.

Nu in het nieuws