Is het beroep van agent dan zó zwaar

De politie heeft gisteren betoogd. Met 14.000 waren ze. Een indrukwekkend aantal dat aantoont dat het ongenoegen diep zit. De voornaamste eis draait rond de pensioenregeling.

paul geudens

Een arrest van het Grondwettelijk Hof stelt dat iedereen binnen de politie tot de leeftijd van 62 jaar moet werken. De gunstregimes zijn vernietigd. En dat zint de agenten natuurlijk niet. De bonden eisen dat alle afspraken uit 2001 overeind blijven. De syndicaten eisen een krachtig signaal van de regeringsonderhandelaars. Komt dat er niet, dan plannen zij een nationale staking op 23 september, dag waarop ook de ‘gewone’ vakbonden hebben opgeroepen voor een manifestatie.

Eerst dit. Voor mensen die zeer dicht bij hun vervroegd pensioen staan, is het arrest een flinke streep door de rekening. Dat geldt trouwens niet alleen voor politiemannen, maar voor álle werknemers. De nieuwe regering zou best overgangsmaatregelen voorzien voor iedereen die – via eertijds verworven gunstmaatregelen – op een zucht van de eindeloopbaan staat. De overschakeling moet geleidelijk gebeuren. Maar, ze móét er wel komen.

Waarom moeten politieagenten, militairen en NMBS-personeel vroeger met pensioen kunnen gaan dan de rest van de bevolking? Is hun job zoveel zwaarder dan die van hun medeburgers? Wat moeten pakweg metselaars, kasseileggers en bandwerkers dan zeggen? De politie kan niet ontsnappen aan de algemeen erkende noodzaak voor langere beroepscarrières. Met de hervorming van 2001 hebben ze trouwens op andere vlakken veel, heel veel, uit de brand gesleurd.

Wijlen minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne gaf alles toe wat de bonden vroegen. Op de duur wisten de politiesyndicaten niet meer wat ze nóg konden vragen. Al hun eisen waren al ingewilligd. Het kon niet op met premies en toeslagen. Er bestaan tientallen extra vergoedingen om de portefeuille aan te dikken. Met alle mogelijke misbruiken tot gevolg. Niet weinig agenten trekken het dubbele van hun basisloon. En dan onmiddellijk staken omdat één gunst wordt ingetrokken?

Niet door de regering, maar door een rechtbank. Waarom zouden agenten vonnissen en arresten niet moeten respecteren en wij, gewone burgers, wél.

Door Paul Geudens

MEER OVER Ons standpunt

Nu in het nieuws