Sigmaplan en Masterplan bepalen toekomst Lillo

Twee ingenieurs van Waterwegen en Zeekanaal kwamen woensdagnamiddag de bewoners van Lillo informeren over de stand van zaken in verband met het Sigmaplan en de realisatie van het Masterplan Lillo.

Erik Vandewalle

De nv Waterwegen en Zeekanaal staat in voor de realisatie van het Sigmaplan. Dat plan beschermt Vlaanderen niet alleen tegen overstromingen vanuit de Schelde, maar wil ook de omliggende natuur herstellen. De realisatie van de potpolder vlak naast het Scheldedorpje is daar een voorbeeld van.

Er is niet alleen het Sigmaplan, maar ook het Masterplan Lillo. Dat schetst hoe het Scheldedorp er in de toekomst moet uitzien. Die twee projecten moeten in elkaar worden gepast.

Voor de Lillonaars primeert hun veiligheid, dus zij willen zo vlug mogelijk hogere en veiligere dijken. Ook het haventje speelt een belangrijke rol in dit dossier.

Meer in Gazet van Antwerpen, editie Noord van donderdag 18 september.

Erik Vandewalle

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio