© Photo News

Duizenden agenten betogen tegen nieuwe pensioenregeling

Duizenden politieagenten komen donderdag op straat om te protesteren tegen de uitspraak van het Grondwettelijk Hof over de pensioenen. De vakbonden verzekeren wel dat de dienstverlening niet in het gedrang zal komen.

jva

‘We hebben geen oproep gedaan om het werk neer te leggen, we roepen de agenten die niet aan het werk zijn of hun dienst konden wisselen op mee te komen betogen’, aldus Vincent Houssin, nationaal ondervoorzitter van VSOA Politie .

De betoging hekelt de uitspraak van het Grondwettelijk Hof die iedereen binnen de politie pas op zijn 62ste met pensioen laat gaan. De vakbonden vinden ook dat een herstelwet en overgangsmaatregelen niet mogen uitblijven, nu door het arrest heel wat mensen bij de politie verplicht worden om langer te werken. ‘Minister Wathelet heeft een voorstel ingediend dat door de vakorganisaties positief werd onthaald, maar sindsdien is het daarrond heel stil’, aldus Houssin.

Door het voorstel van de minister werd een stakingsaanzegging naar aanleiding van de pensioenkwestie opgeschort tot 19 september. ‘Als we geen gehoor krijgen en er komt geen herstelwet, dan zullen we de stakingsaanzegging reactiveren en volgen er acties die, in tegenstelling tot een betoging, echt voelbaar zijn’, zegt Houssin nog.

Personeelstekort

Volgens de vakbonden loopt het personeelstekort op tot 3.000 voltijdse equivalenten en zal de situatie er door de algemene wervingsstop niet op beteren. ‘Met de beloofde 1.450 nieuwe rekruten zou men ‘het bloeden stoppen’ (waren de woorden van de minister van Binnenlandse zaken), maar we hebben vernomen van het hoofd van de federale politie dat door de stop zo’n 300 rekruten minder aangeworven worden’, aldus VSOA.

Ook Gert Cockx van politievakbond NSPV verklaarde dat dit jaar door de wervingsstop in oktober enkel nog de kandidaat-leerlingen aan de politieschool mogen beginnen die alle testen succesvol hebben doorlopen en dat er dus minder agenten zullen afstuderen. Zowel bij de federale politie als bij de woordvoerster van de minister van Binnenlandse Zaken klinkt het echter dat de aanwerving van 1.400 nieuwe politieagenten gewoon doorgaat, ondanks de wervingsstop.

Tunnels afgesloten

De betoging duurt van 10.00 tot 14.00 uur en trekt van het Brusselse Noordstation naar het Jubelpark. De tunnels van de kleine Brusselse ring zullen wellicht afgesloten worden en de politie verwacht belangrijke verkeershinder, hoofdzakelijk op de kleine ring en de omgeving van de Wet- en Belliardstraat.

Naast de politievakbonden nemen ook de Brusselse afdeling van ACOD Spoor en de militaire vakbond ACMP-CGPM deel aan de betoging. Ze doen dat uit solidariteit met de politie, maar ook onder meer om hun bezorgdheid uit te drukken over de gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof op de pensioenen in de overheidssector in het algemeen.

Reactie politietop

De politietop begrijpt dat het arrest van het Grondwettelijk Hof voor de betrokken personeelsleden onverwacht is en een hypotheek legt op hun toekomstplannen. Het arrest moet echter, zoals elk arrest, uitgevoerd worden, beklemtonen commissaris-generaal van de federale politie Catherine De Bolle en voorzitter van de Vaste Commissie van de lokale politie Jean-Marie Brabant in een gemeenschappelijke mededeling.

'Op 10 juli 2014 werden we geconfronteerd met een arrest dat, zoals ieder ander arrest, moet worden uitgevoerd”, aldus De Bolle en Brabant. 'De specifieke uitvoeringsmodaliteiten zullen wellicht nog verder besproken worden bij de huidige regeringsonderhandelingen.' De twee politiechefs blijven, 'namens de geïntegreerde politie ter beschikking van de overheden om de best mogelijke oplossing trachten te behalen in een moeilijk en gevoelig dossier', besluit het persbericht.