Inflatie verklaart stijging van kosten voor kind

Foto: Liesbeth Gaethofs LG

Inflatie verklaart stijging van kosten voor kind

Print

De uitgaven die gezinnen moeten doen voor hun kinderen liggen vandaag ruim 20 procent hoger dan in 2004, berekende de Gezinsbond. Maar de verklaring hiervoor ligt bij de algemene stijging van de consumptieprijzen.

Een kind opvoeden kost anno 2014 twintig procent meer dan in 2004. Dat bleek uit een rapport van de Gezinsbond. Maar de verklaring hiervoor ligt bij de algemene stijging van de consumptieprijzen, de inflatie dus, in de voorbije tien jaar, meldt De Standaard. Yves Coemans van de Gezinsbond erkent dat. Er is dus helemaal geen sprake van een ‘abnormale’ of ‘extra’ kostenstijging voor kinderen, bovenop de inflatie.

De databanken van de federale overheidsdienst Economie tonen aan dat er tussen 2004 en 2014 een prijsinflatie is geweest van 22,61 procent. Die kostenstijging is het resultaat van duurder geworden producten en diensten als voeding, kleding, energie, vrije tijd en onderwijs en iets goedkoper geworden uitgavenposten als communicatie en gezondheidszorg.

De Gezinsbond erkent ook dat er in diezelfde periode zeven indexeringen zijn geweest van de bedragen voor kinderbijslag, telkens met 2 procent. ‘Maar die indexeringen van de kinderbijslag hebben de kostenstijging niet volledig opgevangen’, zegt Coemans. ‘De Gezinsbond blijft erbij dat de kinderbijslagen onvoldoende hoog zijn om de werkelijke kosten voor kinderen te dekken. Een kind kost gemiddeld 460 euro per maand. Dat is meer dan wat een gezin voor dat kind aan kinderbijslag krijgt.’

Nu in het nieuws