© Belga

Burgemeesters weten welke straten zonder elektriciteit kunnen vallen

Op aandringen van de gouverneur Cathy Berx heeft de provincie Antwerpen als eerste de stratenlijst van het algemene afschakelplan van netbeheerder Elia in het kader van de mogelijke elektriciteitstekorten tijdens de komende wintermaanden gekregen. In de gebouwen van Campus Vesta in Ranst ontving Berx woensdagavond de burgemeesters. Maar liefst 69 van de 70 burgemeesters daagden op.

PVB

Dat afschakelplan werd vorige week door minister van Binnenlandse Zaken Melchior Wathelet (cdH) voorgesteld aan alle provinciegouverneurs, die nu met de steden en gemeenten in overleg zullen treden om zo goed mogelijk op eventuele afschakelingen voorbereid te zijn.

De gemeenten die onder distributienetbeheerder Eandis vallen weten nu waar ze aan toe zijn. Voor de gemeenten die onder Infrax vallen is er nog geen lijst.

Bij het overlegmoment van woensdagavond zijn naast de Antwerpse burgemeesters ook Elia, Eandis en het Crisiscentrum Binnenlandse Zaken aanwezig. Het ging om een verkennend gesprek waarin het afschakelplan in detail wordt toegelicht en waar een antwoord wordt geboden op zoveel mogelijk vragen en bekommernissen waar de burgemeesters nu al mee zitten. In een volgende fase zal de gouverneur dan samen met haar provinciale dienst noodplanning en de burgemeesters werken aan gedetailleerde nood- en interventieplannen per stad of gemeente.

De betrokken gemeenten kregen op de vergadering een stick mee met daarop de straten van het afkoppelingsplan van hun gemeenten. Vanaf morgen kunnen de gemeenten die info op hun website plaatsen.

Prioritaire instellingen

Gouverneur Berx zei voorts dat bij een afschakeling de prioritaire instellingen in een getroffen zone volgens de lijst van belangrijkheid al na een kwartier terug stroom zullen krijgen.

“Een goede voorbereiding zal de impact en hinder van een eventuele afschakeling zoveel als mogelijk beperken”, aldus gouverneur Berx. “Voorts zullen we samen met de gemeentebesturen oproepen tot solidariteit. Als iedereen zuinig omspringt met energie, vooral tijdens de klassieke piekmomenten tussen 17 en 20 uur, kan een afschakeling wellicht worden voorkomen. Als het afschakelplan onverhoopt toch moet worden afgekondigd, rekenen we op de inzet van allen om zorg en steun te bieden aan wie extra kwetsbaar is.”

(belga, PVB)