© BELGA

Langere opzeggingstermijnen arbeiders aanvaard door directie en toeleveranciers

De directie van Ford Genk aanvaardt het oordeel van de arbitragecommissie over de opzeggingstermijnen voor de arbeiders van de autofabriek. De termijnen worden voor de betrokken arbeiders met twee tot zeven weken verlengd. Het oordeel geldt ook voor de toeleveranciers IAC, Lear, SML en Syncreon. Dat melden directie en vakbonden in een gemeenschappelijk persbericht.

mce

De arbitragecommissie oordeelt dat “de opzeggingstermijnen vervat in de wet op het eenheidsstatuut integraal van toepassing zijn op de Ford-arbeiders die ontslagen worden vanaf 1 januari 2014”, klinkt het. “Dit betekent dat de opzeggingstermijnen verhoogd worden met twee tot zeven weken, afhankelijk van het ogenblik van uitdiensttreding.”

In het persbericht wordt benadrukt dat dat oordeel “niet noodzakelijk voor iedere ontslagen Ford-arbeider een financieel voordeel inhoudt”. Dat komt omdat de hoogte van de de opzeggingstermijn deel uitmaakt van een breder sociaal plan. Directie en vakbonden hopen tegen de eerste week van oktober de exacte gevolgen voor elke betrokken werknemers berekend te hebben.

Vanuit vakbondszijde wordt de meerkost voor Ford op 10 miljoen euro geschat.