Campagne 'Ken uw politiewijkteam' opgestart

Uit veiligheidsenquêtes van 2010 en 2013 blijkt dat 70% van de Rupelianen zijn/haar wijkinspecteur kent. Boom scoort zelfs 81%. Toch wil de Lokale PolitieZone Rupel met de gerichte campagne ?Ken uw politiewijkteam' deze bekendheid nog verhogen.

jan boey

Uit veiligheidsenquêtes van 2010 en 2013 blijkt dat 70% van de Rupelianen zijn/haar wijkinspecteur kent. Boom scoort zelfs 81%. Toch wil de Lokale PolitieZone Rupel met de gerichte campagne ?Ken uw politiewijkteam' deze bekendheid nog verhogen.

Omdat de wijkinspecteurs de eerste aanspreekpunten zijn van de politie en "de ogen en oren" binnen de wijk, wil de Lokale PolitieZone Rupel deze bekendheid nog verbeteren. Eerder dit jaar is deze campagne voor de Rumstse wijkinspecteurs al opgestart. In het najaar komen Niel, Schelle en Hemiksem aan de beurt.

"Wijkwerking is één van de kerntaken van de Lokale Politie. De wijkinspecteurs vormen een belangrijke schakel tussen de inwoners, onze politiezone en de gemeente. Ze hebben een heel breed takenpakket. Ze voeren kleine onderzoeken uit in hun wijk in opdracht van het Parket; ze luisteren naar de bezorgdheden inzake veiligheid van de wijkbewoners en zoeken samen met hen naar oplossingen voor o.a. overlastproblemen; ze treden bemiddelend op bij bijvoorbeeld burenruzies; ze houden de ex-gedetineerden met voorwaarden in het oog, verbaliseren parkeerovertredingen, ?. kortom meer dan belangrijk genoeg dat buurtbewoners hun wijkagent kennen. Vandaar deze actie ?Ken uw wijkinspecteur'", legt politiecommissaris Gwen Merckx uit. Ter ondersteuning zijn de wijkfiches en de affiche van het wijkteam Boom opgefrist. De wijkinspecteurs komen weldra langs. Wie zeker een bezoekje van de wijkinspecteur wil, kan dit via tel. 03-443.09.00., WijkteamBoom@politiezonerupel.be, of de besloten groep op Facebook "Politie Rupel Wijkteam Boom" of u meldt zich aan op het politiecommissariaat, Jozef Van Cleemputplein 5. Tenslotte kan u een afspraak maken met iemand van het wijkteam in de elektronische agenda op de website. Jan BOEY www.politiezonerupel.be.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio