© Patrick De Roo

De nieuwe Groenplaats: Rubens moet blijven, kiosk niet

De Groenplaats moet een levendig, groen en toegankelijk plein worden. Dat staat zo in de projectdefinitie waarover de districtsraad nog advies zal geven. De vijf ontwerpteams die een voorstel mogen uitwerken, zijn geselecteerd. De heraanleg start in het voorjaar van 2017.

PETER SIMOENS

De projectdefinitie, de leidraad voor de ontwerpers, werd maandagavond voorgesteld in de algemene raadscommissie van het district Antwerpen. Het gaat om een ontwerp van schepen Ludo Van Campenhout (N-VA), na de online bevraging, de ‘babbelbox’ en de jeugdparticipatie.

Het college van burgemeester en schepenen beslist op 3 oktober. “Het standbeeld van Rubens, op de Groenplaats sinds 1841, blijft op de huidige locatie”, zegt projectleider Walter De Backer. “De kiosk wordt niet noodzakelijk behouden, want heeft geen bijzondere erfgoedwaarde. Maar een plaats waar muziek kan gespeeld worden, is wenselijk. Er is ook plaats voor ambulante handel. De ambitie is om de Groenplaats als evenementen- en verblijfsruimte te versterken en het besloten karakter van het plein te herstellen. Een multifunctioneel, sober, transparant en groen plein is het doel.”

Tram en bus krijgen een eigen bedding. Eenrichtingsverkeer van de Nationalestraat naar de Huidevettersstraat is een denkpiste. De huidige opstelling van de taxi’s wordt ook als onlogisch beschouwd. Nu zijn er zeven taxiplaatsen, terwijl de sector er tien tot vijftien vraagt. Voorts is er nood aan fietsenstallingen omdat de huidige stallingen overvol zijn.

Fontein

“De kans is groot dat de keerlus van de tram op de Groenplaats verdwijnt”, zegt De Backer. De huidige situatie inzake gevelterrassen voor de horeca moet minstens behouden blijven. Extra gesloten terrasconstructies worden onderzocht en er is vraag naar eilandterrassen. De Groenplaats moet een plein worden met bij voorkeur inheemse bomen “die opnieuw deel uitmaken van het collectief geheugen”. Veel ondervraagden vinden een waterelement een aanwinst. Zo noemt 74 procent een fontein mooi.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio