1 / 2

Wetenschappers in de dop gebruiken tablets

48 leerlingen uit het eerste middelbaar gaan op zoek naar de eigenschappen van warmte. Ze gebruiken daarvoor eigentijds materiaal.

Guy Van Nieuwenhuysen

De leerlingen van het Sint-Pietersinstituut kozen voor het project 'wetenschappen, techniek en informaticawetenschappen. In dit project wil de school het onderzoekend leren in wetenschappen en techniek opbouwen. De leerlingen gaan aan de slag met digitale meetapparatuur en met tablets, zoals professionele onderzoekers dat zouden doen.

In deze eerste lessenreeks, waarin ze op zoek gaan naar de eigenschappen van warmte, moeten de leerlingen op basis van zelf geformuleerde onderzoeksvragen en gepaste metingen vermoedens in verband met warmte formuleren en verantwoorden. Nadien zoeken ze op het internet naar verklaringen voor hun bevindingen.

GVN

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio