Monica De Coninck hervormt Antwerpse sp.a

Monica De Coninck Foto: LuMa

Monica De Coninck hervormt Antwerpse sp.a

Print
Antwerpen -

De Antwerpse sp.a wil transparanter zijn en sneller kunnen inspelen op signalen uit het middenveld. Daarvoor is een grondige herstructurering nodig. De ganse operatie ligt in de handen van uittredend minister Monica De Coninck.

De vraag aan De Coninck kwam van Antwerps sp.a-voorzitster Yasmine Kherbache. “Als we onze rol van oppositiepartij ten volle willen vervullen, dan moeten we onze partij herstructureren”, zegt Kherbache.

“Het is nu het moment om het te doen. Onze statuten stammen nog uit de jaren stillekes. Ik wil dat we transparanter gaan werken. Dat er structuren komen waarbij meer vanuit de basis wordt vertrokken.

We willen beter kunnen inspelen op de verzuchtingen van het middenveld. Ik ervaar bijvoorbeeld dat de wisselwerking tussen de districten en het Antwerpse niveau onvoldoende functioneert. Er zijn te veel drempels.”

Verkiezingen

De operatie moet Kherbache meer vrijheid geven in het vervullen van haar politieke rol als Vlaams parlementslid en fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad. “Doordat ik minder moet bezig zijn met de interne organisatie, kan ik politiek korter op de bal spelen”, zegt Kherbache. “Alles staat uiteraard in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Monica De Coninck concentreert zich op de interne werking en ik op de externe.”

De Coninck heeft wel wat ervaring met het hervormen van organisaties. Als OCMW-voorzitster herstructureerde zij het OCMW en het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen. Bovendien heeft ze binnenkort ook tijd. De Coninck was gisteren zelf niet bereikbaar.

.

Nu in het nieuws