‘Antwerpse sp.a heeft nood aan een nieuw stadsproject’

Patrick Van de Perre Foto: LuMa

‘Antwerpse sp.a heeft nood aan een nieuw stadsproject’

Print

De Antwerpse sp.a gaat de structuren van de partij moderniseren. Het moet allemaal transparanter en efficiënter worden. Zo hopen de socialisten onder meer de banden met hun afdelingen in de districten te verbeteren. Of in sommige gevallen te herstellen. Het is aan uittredend minister Monica De Coninck om deze klus te klaren.

Dit groot onderhoud komt niets te vroeg. Want sinds de nederlaag bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen lijkt de sp.a er maar niet in te lukken om zichzelf op de kaart te zetten. Laat staan om aan haar achterban en potentiële kiezers duidelijk te maken waar de partij nu eigenlijk voor staat.

Maar daarvoor is meer nodig dan alleen maar de structuren van de partij opfrissen. De sp.a moet dringend met een begeesterend en modern stadsproject komen. Zonder dergelijk fris en nieuw project dreigt voor de socialisten een jarenlange zit in de oppositie. En laten we eerlijk zijn. Wat sp.a daar tot op heden heeft laten zien, is zelden opmerkelijk te noemen.

Meer nog dan de structuren onder handen nemen zal sp.a de deur moeten openzetten voor nieuwe mensen. Mensen die, niet gebonden aan de partijstructuur, in staat zijn om het nieuwe verhaal te schrijven dat de sp.a zo broodnodig heeft.

Het is aan fractieleidster Yasmine Kherbache om dat verhaal, als het er eenmaal is, te vertellen. Door

de interne organisatie van de partij over te laten aan Monica De Coninck, koopt ze tijd. En die zal ze nodig hebben om zich meer dan nu het geval is te tonen als fractieleidster in de gemeenteraad én als Vlaams parlementslid in Brussel.

Want net zoals de sp.a zelf zal ook. Yasmine Kherbache moeten overtuigen. Niet in het minst bij een deel van de socialistische achterban. Kherbache heeft de pech dat ze als relatieve nieuwkomer tegelijkertijd ook een product is van het tijdperk Patrick Janssens. Want het was hij die Kherbache op de lijst heeft gezet.

En ook al is het niet altijd terecht. Alles wat enigszins te maken heeft met Patrick Janssens, wordt tegenwoordig al snel als negatief gezien. Buiten, maar zeker ook binnen de Antwerpse sp.a.

Door Patrick Van de Perre

Nu in het nieuws