‘Koppel eerst voormalige ministers van Energie af’

De voorspelde blackouts in de energievoorziening hebben volgens professor Johan Driesen van de KU Leuven niet zozeer een technische, incidentele oorzaak, maar eerder een structurele, die geworteld zit in het energiebeleid van de voorbije jaren. In een blog op de website van de KUL pleit hij er daarom voor in geval van problemen de afkoppeling te laten beginnen ‘op de plaatsen waar de ministers van energie van de voorbije 20 jaar wonen’.

kidr

Er is in de toekomst volgens Driesen in de eerste plaats nood aan een consistent en consequent energiebeleid met een keuze voor een energiesysteem ‘dat op haar eigen natuurlijke snelheid geïmplementeerd mag worden en waarbij alle neuzen van de federale en regionale verantwoordelijken in dezelfde richting wijzen’. De actuele situatie biedt een unieke kans om een draagvlak te creëren voor dergelijk beleid en het uitvoeren van de nodige investeringen waarvan de publieke opinie het belang inziet.

Er moet volgens Driesen onder meer werk gemaakt worden van een robuust en duurzaam elektriciteitsnet waarbij het gebruik gestuurd wordt door middel van slimme meters. 'Die technologie werd door het beleid tegengehouden omdat men op korte termijn een stijging van de elektriciteitsprijs en de index vreesde. Die meters hebben we echter hoe dan ook nodig, om creatiever met tariefstructuren om te kunnen gaan en op die manier de vraag naar elektriciteit te sturen en zelfs te beheersen', aldus Driesen.