© VUM

‘Schade door blackout wellicht niet vergoed door verzekering’

Wie deze winter schade oploopt aan toestellen omdat zijn huis zonder stroom wordt gezet, kan daar wellicht geen schadevergoeding voor krijgen via de brandverzekering. Assuralia, de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen, raadt iedereen aan zijn verzekeringspolis na te kijken.

kidr

Een te hoge spanning op het net kan schade veroorzaken aan elektrische toestellen of in het ergste geval brand veroorzaken. Bij een stroomonderbreking kunnen particulieren die schade ondervinden normaal gezien een beroep doen op hun brandverzekering. Die dekt vaak zelfs schade aan de inhoud van je diepvriezer. Maar het hangt vooral af van de specifieke bewoordingen in je contract, waarschuwt Assuralia, de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

‘Bij veel contracten moet er eerst sprake zijn van een incident, als een blikseminslag, een overbelasting van het netwerk of een kortsluiting. Wanneer de stroomonderbreking vooraf wordt aangekondigd, zoals het geval zal zijn bij een mogelijke blackout dit najaar, gaat het dus niet om een incident’, verklaart Wauthier Robyns van Assuralia aan de VRT. Kort gezegd: de verzekeraar komt niet tussen.

‘Geen zorgen maken over inbraken’

Heel wat mensen vrezen bovendien dat bij een stroomonderbreking hun woning het doelwit zal worden van inbrekers. Onnodig, want alarmsystemen werken op autonome batterijen, verzekert de woordvoerder nog. 'Men moet zich geen zorgen maken over reeksen inbraken.'

Doordat momenteel drie kernreactoren buiten gebruik zijn, zou ons land deze winter mogelijk geconfronteerd worden met stroomtekort. Elia, de beheerder van het elektriciteitsnet, schat dat ons land tussen 1 november en 31 mei 49 uren zonder stroom zal zitten. Bij een strenge winter zou dat kunnen oplopen tot 116.

Wanneer wordt uw gemeente van het elektriciteitsnet afgekoppeld?

© BELGA

© BELGA

1 / 2

De finale kaart met gemeenten en elektriciteitscabines die afgeschakeld zullen worden bij mogelijke stroomtekorten deze winter is klaar. Minister van Binnenlandse Zaken Melchior Wathelet heeft ze woensdag aan de provinciegouverneurs voorgelegd.

Bekijk hier het afschakelplan voor de provincie Limburg.(De kaart komt om veiligheidsredenen echter niet online, omdat daarmee kan worden ingezoomd tot de precieze locatie van elk van de distributiecabines. De provinciegouverneurs beschikken uiteraard wel over de kaart)

Komt het effectief tot een stroomtekort, dan zullen zones met gemeenten van over het hele land gedurende enkele uren - wellicht in de vooravond - worden afgeschakeld. In totaal zijn er zes zones, elk goed voor zowat 500 MegaWatt. De zone die als eerste wordt afgeschakeld, telt gemeenten uit zowat alle provincies, uitgezonderd West-Vlaanderen, Namen en Luxemburg. Dringt een nieuwe afschakeling zich enige tijd later weer op, dan is het aan de volgende zone.

Hoe dan ook is het afschakelen van één of meer zones pas de allerlaatste optie, verzekerde Wathelet. Hij onderstreepte de maatregelen die de jongste jaren al getroffen zijn in een poging het niet zo ver te laten komen, zoals de interconnectiviteit met het buitenland, de strategische reserve en de hoge boetes voor leveranciers die te weinig stroom zouden produceren.

Daarnaast doet Wathelet ook een oproep aan de bevolking om "verantwoordelijk" om te springen met elektriciteit. "Zet je tv echt uit als je niet kijkt, dus niet gewoon op stand-by. En is je gsm opgeladen, trek hem dan uit het stopcontact", klonk het. Een grote sensibiliseringscampagne komt er niet.

Timing

Qua timing is met netbeheerder Elia afgesproken om zeven dagen voor een eventuele afschakeling een waarschuwing uit te sturen. Blijkt ingrijpen echt nodig, dan gaat daags voordien het federale noodplan in en komt de coördinatie in handen van de minister.

Grote steden zijn grotendeels vrijgesteld van afschakeling. Zij hebben minder afschakelbare elektriciteitscabines, maar ook de bevolkingsdichtheid is bijvoorbeeld een van de criteria, aldus Wathelet. Ook de meeste Seveso-bedrijven, waar erg strikte veiligheidsmaatregelen gelden, bevinden zich meestal in een vrijgestelde “grijze zone”.

Lode De Witte, voorzitter van de Conferentie van Gouverneurs, toonde zich woensdag tevreden dat er nu duidelijkheid is over de precieze zones, gemeenten, deelgemeenten en zelfs elektriciteitscabines die kunnen worden afgeschakeld. Zo kunnen de lokale besturen zich concreet voorbereiden op een afschakeling, inclusief de mogelijkheid om extra maatregelen te treffen voor mensen met specifieke medische vereisten of bedrijven op hun grondgebied. Maar ook met de NMBS en andere dienstverleners kunnen nu concrete afspraken gemaakt worden.

Schadevergoedingen

Het effectief afschakelen lijkt niet zo onwaarschijnlijk. De consumptiepiek, die gewoonlijk in januari en februari tussen 17u en 20u plaatsvindt, wordt geschat op 13.470 MW. Door het wegvallen van de kerncentrales Doel 4, Tihange 2 en Doel 3, en zonder zonne-energie in de winter, is België nog in staat om 12.596 MW te produceren. Is er geen windproductie, dan valt dat terug tot 10.746 MW. Zelfs met een strategische reserve van 850 MW zou op dat moment dus 2.000 MW moeten worden ingevoerd om aanbod en vraag in evenwicht te brengen. Netbeheerder Elia houdt rekening met een risico op stroomtekort gedurende 49 uur over de hele winter, wat bij erg streng winterweer zou kunnen oplopen tot 116 uur.

Afspraken over mogelijke schadevergoedingen bij een afschakeling zijn er volgens Wathelet nog niet. Hij verwacht daar nog discussies over, maar het lijkt hem sterk dat de Belgische staat zou moeten opdraaien "voor iets waar ze niet verantwoordelijk voor is".

Hoe lees je het plan?

In het plan lees je hoeveel cabines jouw gemeente heeft, en of die in een bepaalde schijf worden afgeschakeld. Zo goed als zeker zullen bij stroomtekorten éérst schijf zes, vijf en vier worden afgeschakeld. Wie in die schijf zit, riskeert dus als eerste een stroomuitval in zijn buurt. Opgelet: de cabines worden in groepen ‘geclusterd’. En je weet nu nog niet zeker welke cabines in jouw buurt staan. Wie in schijf 1 zit, heeft dus het meeste geluk.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

‘Pas volgende week duidelijk welke Limburgse gebieden exact zonder stroom vallen’

© Belga

© BELGA

1 / 2

Enkele dagen geleden maakte de uittredend minister van Binnenlandse Zaken Melchior Wathelet een afkoppelingsplan bekend. In geval van stroomschaarste zouden als eerste het Maasland en de zone rond Bilzen worden afgekoppeld. Maar de betrokken burgemeesters zelf weten enkele dagen later nog steeds niet veel meer: ‘Volgende week hebben we een onderhoud met de gouverneur.’

‘We zijn al bezig met een noodplan’, vertelt Tom Thijsen, burgemeester van Kortessem. ‘Maar voorlopig is dat nog niet in detail uitgewerkt, omdat we volgende week pas samenzitten met de gouverneur. Die zal ons dan in detail uitleggen welke gebieden exact getroffen zullen worden. Pas dan kunnen we overgaan op concrete plannen. Het noodplan dat we nu hebben opgesteld omvat alvast de medische sector, zodat we zeker zijn dat op dat vlak alles goed blijft draaien. En natuurlijk hebben we ook al energiebesparingstips klaar voor de inwoners, zodat we allemaal ons steentje kunnen bijdragen.’

Ook in Hoeselt klinkt hetzelfde verhaal. ‘De impact is voorlopig nog niet helemaal duidelijk’, geeft burgemeester Guy Thys toe. ‘We zijn wel al noodplannen aan het opstellen, maar moeten nog wachten tot we weten welke gebieden exact getroffen zullen worden. Ik ben natuurlijk ook heel bezorgd voor ons industrieterrein. Daar zijn grote bedrijven gehuisvest. Als die zonder stroom vallen, zorgt dat meteen ook voor economische werkloosheid. Dat zijn situaties die we moeten proberen voorkomen.’