© BDW

‘Brief van bisschop is primeur in kerkelijke geschiedenis’

Kerkjurist Rik Torfs, rector van de KU Leuven, noemt de brief waarin de Antwerpse bisschop Johan Bonny een andere kerkelijke houding bepleit ten aanzien van liefde, seksualiteit en relaties “een heel mooi doorwrochten document, dat heel sterk is onder meer omwille van het verzoenend karakter en de uitnodiging aan de kerkelijke overheid tot een gesprek hierover”. Torfs schaart zich ook inhoudelijk achter de tekst.

kidr

Meest opvallend volgens Torfs is dat bisschop Bonny in de eerste plaats kijkt naar de kerkelijke doctrine en niet naar de toepassing ervan. 'Hij stelt met name de vraag of deze doctrine wel in harmonie is met de kerkelijke traditie en historisch niet te veel gebonden is aan bepaalde pausen. Hij heeft het dus niet over de toepassing waarbij de kerk vanuit een misplaatst superioriteitsgevoel vandaag in bepaalde gevallen al ‘een meedogende’ aanpak bepleit voor zwakkelingen die de doctrine niet helemaal kunnen volgen', aldus Torfs.

'Dat een bisschop een zodanig onderbouwd document opstelt en daarbij inhoudelijk zo ver gaat is inderdaad een primeur in de recente kerkelijke geschiedenis. Je hebt in het verleden nog bisschoppen gehad met dergelijke pleidooien zoals de in 1995 afgezette bisschop van Evreux, maar zijn standpunten waren minder onderbouwd en meer in de contramine opgesteld', zegt Torfs. De tijden zijn ook wel veranderd, vermits men met de huidige paus met dergelijke standpunten niet onmiddellijk moet vrezen voor sancties.

Het in 5 talen verspreide document zal volgens Torfs niet onbesproken blijven op de bisschoppensynode die paus Franciscus over een maand in Rome bijeenroept over de rol van het Vaticaan inzake relaties en gezin. 'De brief is duidelijk een statement ten aanzien van die synode. Hij verplicht de betrokken bisschoppen als het ware om uit hun comfortzone te komen. De synode was de jongste decennia uitgegroeid tot een formeel ritueel, maar met het veranderde klimaat en nieuwe paus kan het snel een andere richting uitgaan', besluit Torfs.