© AFP

Stad wil uitkeringen van Syriëstrijders kunnen terugeisen

Het Antwerpse stadsbestuur wil dat er, net als in Brussel, door het gerecht harder wordt opgetreden tegen Syriëstrijders en andere geradicaliseerden. Het stuurde daarvoor een brief naar de Antwerpse procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene.

joro

Enkele dagen geleden kondigde Johan Delmulle, de nieuwe procureur-generaal van Brussel, een drastische aanpak van Syriëstrijders aan. Hij wil de sociale uitkeringen van de jongeren die naar oorlogsgebied trekken om te strijden met de rebellen niet alleen intrekken, maar ook terugeisen.

Delmulle start samen met het federaal parket en de federale gerechtelijke politie het project BELFI op om na te gaan welke rekruten voor IS of andere extremistische moslimorganisaties nog aanspraak maken op uitkeringen voor werkloosheid, ziekte, kindergeld of OCMW-steun. Er wordt elke keer een pv opgemaakt en overgemaakt aan de arbeidsauditeur, waarna de betrokken sociale organisaties de uitkeringen kunnen intrekken en terugvorderen.

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) benadrukte toen al dat hij dit een prima idee vindt. Het stadsbestuur wil dat zulke maatregelen ook in Antwerpen mogelijk zijn en stuurde een brief naar de Antwerpse procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene.

Zo zijn er het afnemen of terugvorderen van sociale uitkeringen van strijders voor de Islamitische Staat en het treffen van maatregelen tegen vzw’s die banden hebben met Syriëstrijders en hun wettelijke verplichtingen niet nakomen.

Geen ontbrekende leerlingen

Burgemeester De Wever had vrijdag ook positief nieuws te melden. Zowel in Antwerpen als in Vilvoorde en Mechelen blijken er geen leerlingen te zijn die na de zomervakantie niet meer op school verschenen en waarvan gedacht wordt dat ze in Syrië zijn gaan strijden. Goed nieuws, al moet wel gezegd dat de gemiddelde leeftijd van jongeren die vanuit België richting oorlogsgebied trekken 25 jaar is.

Volgens De Wever heeft het stadsbestuur een heel goed zicht op het aantal Antwerpse jongeren dat naar Syrië is getrokken. “Het gaat om een 70-tal Antwerpenaars”, zegt de burgervader. “60 onder hen strijden bij de meest extremistische groeperingen en werden door onze diensten ambtelijk geschrapt.”

“Wij hebben een zeer goed zicht op wie die jongeren zijn”, zegt De Wever op Radio 1. “We weten wie de doelgroep is die benaderd wordt door extremistische groeperingen en dat onder meer dankzij de vermaledijde GAS-pv’s. Zo krijgen we een beeld over wie de ‘hangarounds’ zijn en op die manier kunnen wij hen individueel benaderen en zicht krijgen op hun thuissituatie.”

In totaal zouden 325 jongeren met de Belgische nationaliteit naar Syrië zijn vertrokken.

Lees hier de volledige brief die het stadsbestuur aan de procureur-generaal richtte:

Geachte procureur-generaal

Uw collega procureur-generaal Johan Delmulle uit Brussel kondigt aan om de aanpak van Syriëstrijders, IS en andere geradicaliseerde elementen in zijn ambtsgebied te verscherpen. Hij uitte de intentie om de sociale uitkeringen van diegenen die voor de terreurorganisatie Islamitische Staat strijden, af te nemen en zelfs terug te vorderen. Eveneens wil hij maatregelen treffen tegen vzw’s die banden hebben met Syriëstrijders en hun wettelijke verplichtingen niet nakomen. Hij refereerde naar enkele steden die reeds bestuurlijk optreden tegen islamitische strijders. De stad Antwerpen is hiervan een voorbeeld.

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen indien u gelijkaardige initiatieven zou nemen. Wij stellen voor, indien het u past, dat wij eerstdaags over dit onderwerp van gedachten kunnen wisselen.

Met vriendelijke groeten

Namens het college van burgemeester en schepenen