© REUTERS

Navo richt supersnelle interventiemacht op voor crisissen

De leiders van de 28 Navo-lidstaten hebben vrijdag zoals verwacht een actieplan goedgekeurd waardoor de verdragsorganisatie in staat moet zijn in geval van een crisis op enkele dagen tijd enkele duizenden militairen te ontplooien. Dat heeft uittredend secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen aangekondigd in Newport, waar hij de laatste top als Navo-baas bijwoont.

gjs

Bedoeling van het 'Readiness Action Plan' is de Navo wendbaarder te maken. Het plan geldt als antwoord op de Russische houding in het oosten van Oekraïne, maar moet de Navo de mogelijkheid bieden alle veiligheidsuitdagingen het hoofd te bieden, waar dan ook. De boodschap is volgens Rasmussen duidelijk: 'Wie er nog maar denkt één lidstaat aan te vallen, krijgt de hele alliantie voor zich'.

In het oog springt de oprichting van een supersnelle interventiemacht - voluit een 'Very High Readiness Joint Task Force'. De Navo beschikt nu al over een interventiemacht, maar die heeft weken nodig om uit te rollen. Bedoeling is de reactiesnelheid te verhogen door in haar schoot 'een speerpunt' in het leven te roepen. Dat wordt een supersnelle interventiemacht die op twee tot drie dagen kan worden ontplooid. 'Het is een teken van onze solidariteit en vastberadenheid', dixit Rasmussen.

Roterend

De details zullen na de top verder worden uitgedokterd. Het gaat evenwel niet om een permanente aanwezigheid, maar een roterend systeem. Een permanente aanwezigheid zou immers indruisen tegen het Handvest dat de Navo en Rusland in 1997 ondertekenden. Die tekst verbiedt de Navo permanent troepen in Centraal- en Oost-Europa - de vroegere landen van het Warschaupact - te stationeren.

In de Baltische Staten, Polen en Roemenië waren stemmen opgegaan om het verdrag te ontbinden omdat Rusland, door zijn agressieve houding in Oekraïne, het zelf met de voeten zou hebben getreden. Zo ver kwam het vrijdag dus niet. 'We zijn het vandaag eens geworden een continue aanwezigheid en activiteit te behouden in de lucht, op aarde en op zee, in het oostelijke deel van de alliantie, op rotatiebasis', legde Rasmussen uit.

Finetunen

Voor het einde van dit jaar zal de precieze organisatie van de troepenmacht wellicht nog niet helemaal gefinetuned zijn. 'We moeten nog kijken waar de installaties precies gelokaliseerd zullen zijn', aldus nog Rasmussen, 'maar vandaag heb ik er akte van genomen dat de Baltische Staten, Polen en Roemenië hebben aangegeven dergelijke installaties te willen ontvangen'.

Nu in het nieuws