Antwerp wil beter samenwerken met supporters

Foto: GMax

Antwerp wil beter samenwerken met supporters

Print

Antwerp meldt op zijn website dat het in de toekomst en in het kader van “structureel supportersoverleg” nauwer zal gaan samenwerken met ACT as 1, de koepelorganisatie van Antwerpsupporters die de clubs FASC, ASA en ASC Antwerp 150 samenbrengt.

Het overleg tussen supporters en clubbestuur zal tweewekelijks plaatsvinden. Daarnaast zullen er straks twee vertegenwoordigers van ACT as 1 in de algemene vergadering van geassocieerde leden van de vzw Antwerp zetelen.

ACT as 1 werd in maart 2014 opgericht als ‘Antwerp Community Trust’, met als doel de Antwerpsupporters inspraak te geven in hun club en zo voor een duurzame toekomst te kunnen zorgen. 

Meer voetbalnieuws