Nederlandse agent misbruikte functie voor seks

Een wijkagent in de zuidelijke Nederlandse regio Breda heeft zijn functie jarenlang misbruikt om contact te krijgen met vrouwen en seksuele relaties aan te gaan. Vanaf 2009 ontwikkelde hij zeker vijf (seksuele) relaties met vrouwen. De agent is ontslagen.

gjs

De wijkagent gebruikte zijn diensttelefoon voor de vele privécontacten. In een recente uitspraak oordeelt de rechter dat de agent zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. 'Met zijn gedrag heeft hij onvoldoende besef getoond van de noodzaak om een professionele houding te vertonen richting vrouwelijke burgers.'

De politie begon een disciplinair onderzoek naar de politieman uit Ulvenhout nadat er anonieme informatie over hem was binnengekomen. De agent heeft verklaard dat hij krampachtig op zoek was naar een vrouw om een gezin mee te stichten.

Na dat onderzoek werd hij ontslagen, maar de agent ging in beroep en kreeg nog gelijk ook. De rechter oordeelde dat zijn ontslag ongegrond was. Hij ging zijn boekje te buiten, maar heeft wel altijd goed gefunctioneerd, staat in het vonnis te lezen.

Vervelende situatie, zegt districtschef Paul Martens. ‘Een zaak als deze schaadt het imago van de politie. Of hij zou kunnen terugkomen als wijkagent? Daar zeg ik niets over.’