© Philippe Weiler

Meer vogels in Prosperpolder

In Prosperpolder Zuid starten volgend jaar de werken voor de herinrichting tot 100 ha open water en 60 ha eilanden en oever, typisch polderlandschap dat in de loop der jaren door de mens op de Schelde gewonnen werd.

Paul Van Landeghem

De natuurcompensatie komt er om te voldoen aan Europese regels rond natuurbehoud omdat natuur verloren ging bij de aanleg van het Deurganckdok en de gedeeltelijke inname van de Verrebroekse Plassen voor de verlenging van het Verrebroekdok. Gisteren konden de omwonenden de plannen inkijken tijdens een infomarkt in OC Ermenricke in Kieldrecht.

“De Vlaamse regering kiest voor een scenario dat een evenwicht zoekt tussen de groei van de haven, de leefbaarheid van de polderdorpen, landbouw en natuurontwikkeling”, zegt procesmanager Jan Hemelaer. “De ontplooiing van de haven mag niet ten koste gaan van waardevolle Scheldenatuur.”

Het havengebied op de Linkerscheldeoever ligt voor een groot deel in het Vogelrichtlijngebied Schorren en polders van de Beneden-Schelde, dat deel uitmaakt van het Europese plan Natura 2000. “Dat netwerk wil in heel Europa leefgebieden beschermen waar waardevolle dier- en plantensoorten voorkomen”, zegt projectleider Laura Verlaeckt. “Prosperpolder Zuid wordt een leefgebied voor allerlei vogelsoorten die voor hun voeding en voortplanting afhankelijk zijn van grote plassen water.”

In Prosperpolder Zuid komt 100 ha open water en 60 ha eilanden en oevers. “Het gebied wordt opgesplitst in drie compartimenten met verschillende waterhoogtes, die elk afzonderlijk geregeld kunnen worden”, verduidelijkt Verlaeckt.

De bouwvergunning is aangevraagd. Het openbaar onderzoek loopt tot 2 oktober. Het archeologisch vooronderzoek, de sonderingen en boringen starten in het najaar.

Ten vroegste in het voorjaar 2015 wordt gestart met het rooien van bomen en afbreken van (in der minne verworven) woningen. Daarna wordt rond de polder een ring van dijken aangelegd. De werken duren één tot twee jaar. In een latere fase wordt Prosperpolder Zuid verbonden met twee aangrenzende, toekomstige natuurgebieden Prosperpolder Noord en Doelpolder Midden.

Mobiliteit en haven

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio