Waarom De Wever voor de luwte kiest

Foto: GvA

Waarom De Wever voor de luwte kiest

Print
Het mag op het eerste gezicht merkwaardig lijken dat de N-VA zich zo weinig laat zien en horen tijdens de vorming van de nieuwe federale regering. De grootste partij van het land liet de post van Europees commissaris aan zich voorbijgaan en maakt ook geen aanspraak op het premierschap, twee functies waarop ze vanuit electoraal oogpunt wel degelijk recht op had. Waar blijft Bart De Wever?

Om te beginnen zou het tegennatuurlijk zijn voor een Vlaams-nationalistische partij om zich zwaar te profileren op het federale niveau. Hoe kan de N-VA blijven aanvoeren dat België niet werkt als ze zelf in het land de eerste viool bespeelt?

Laat dus maar kopstukken van andere partijen het gewicht van de federale constructie torsen. De N-VA zal dan wel de kar trekken op het Vlaamse niveau.

Voorzitter Bart De Wever beseft bovendien uiteraard dat een N-VA-premier niet goed zou vallen onder de taalgrens. Daar komt nog bij dat hij voor zichzelf andere toekomstplannen heeft. Het zal al moeilijk genoeg worden om te weerstaan aan de toenemende druk op hem om – naast burgemeester van Antwerpen – ook partijvoorzitter te blijven.

Dat neemt niet weg dat de N-VA uiteraard wel haar stempel op de federale regering zal drukken. In ruil voor het verzaken aan de topfuncties wil de partij enkele belangrijke ministerposten op de domeinen die haar het meest na aan het hart liggen: veiligheid (Binnenlandse Zaken), de sociaaleconomische departementen (Economie, Werk) en eventueel ook Migratie.

Als onderhandelaar zal Bart De Wever ongetwijfeld ook gebruikmaken van het verlanglijstje dat hij voor Antwerpen heeft opgesteld.

Het gaat dan onder meer over zijn eigen pleidooi voor een taskforce om de radicalisering aan te pakken, maar wellicht ook over nieuwe federale wetten die het Vlaams minister Liesbeth Homans mogelijk moeten maken om een strenger sociaal beleid te voeren.

De N-VA laat zich dus niet schuren tijdens de onderhandelingen, ze voert een weloverwogen strategie in de luwte. Dat zal blijken bij de verdeling van de portefeuilles. 

Nu in het nieuws