© GvA

Waarom De Wever voor de luwte kiest

Het mag op het eerste gezicht merkwaardig lijken dat de N-VA zich zo weinig laat zien en horen tijdens de vorming van de nieuwe federale regering. De grootste partij van het land liet de post van Europees commissaris aan zich voorbijgaan en maakt ook geen aanspraak op het premierschap, twee functies waarop ze vanuit electoraal oogpunt wel degelijk recht op had. Waar blijft Bart De Wever?

Lex Moolenaar

Om te beginnen zou het tegennatuurlijk zijn voor een Vlaams-nationalistische partij om zich zwaar te profileren op het federale niveau. Hoe kan de N-VA blijven aanvoeren dat België niet werkt als ze zelf in het land de eerste viool bespeelt?

Laat dus maar kopstukken van andere partijen het gewicht van de federale constructie torsen. De N-VA zal dan wel de kar trekken op het Vlaamse niveau.

Voorzitter Bart De Wever beseft bovendien uiteraard dat een N-VA-premier niet goed zou vallen onder de taalgrens. Daar komt nog bij dat hij voor zichzelf andere toekomstplannen heeft. Het zal al moeilijk genoeg worden om te weerstaan aan de toenemende druk op hem om – naast burgemeester van Antwerpen – ook partijvoorzitter te blijven.

Dat neemt niet weg dat de N-VA uiteraard wel haar stempel op de federale regering zal drukken. In ruil voor het verzaken aan de topfuncties wil de partij enkele belangrijke ministerposten op de domeinen die haar het meest na aan het hart liggen: veiligheid (Binnenlandse Zaken), de sociaaleconomische departementen (Economie, Werk) en eventueel ook Migratie.

Als onderhandelaar zal Bart De Wever ongetwijfeld ook gebruikmaken van het verlanglijstje dat hij voor Antwerpen heeft opgesteld.

Het gaat dan onder meer over zijn eigen pleidooi voor een taskforce om de radicalisering aan te pakken, maar wellicht ook over nieuwe federale wetten die het Vlaams minister Liesbeth Homans mogelijk moeten maken om een strenger sociaal beleid te voeren.

De N-VA laat zich dus niet schuren tijdens de onderhandelingen, ze voert een weloverwogen strategie in de luwte. Dat zal blijken bij de verdeling van de portefeuilles.

Coalitiepartners willen De Wever in regering

© Ludo Mariën

De N-VA deed niet mee aan de strijd om de functies van Europees commissaris en premier. Waar is de partij dan wel op uit? En welke rol is er weggelegd voor Bart De Wever?

Zowel de MR als CD&V wil dat Bart De Wever het gewicht van de nieuwe federale regering vergroot door er zelf als vicepremier en topminister in te stappen. Maar in N-VA-kringen vernemen we dat de kans klein is dat hij aan die druk zal toegeven.

“Heel veel N-VA’ers willen het liefst dat Bart partijvoorzitter blijft”, zegt een Antwerps kopstuk. “In die rol is hij onvervangbaar, en de meest voor de hand liggende opvolgers - Geert Bourgeois, Jan Jambon, Liesbeth Homans... - zitten straks allemaal als minister in een regering.”

Als eurokritische partij heeft de N-VA geen aanspraak gemaakt op de functie van Europees commissaris. Als Vlaams-nationalistische partij wil ze evenmin de premier leveren. “Het premierschap is onwezenlijk voor de N-VA”, vindt een bron binnen de partij. “Maar in ruil voor het verzaken aan die twee topposten willen we natuurlijk wel iets terug. Dat kan door het doordrukken van onze programmapunten, maar ook door de toekenning van bepaalde ministerposten. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de sociaaleconomische departementen, zoals Economie en Werk, en ook op Migratie zouden we ons wel willen profileren.”

Welke N-VA’ers minister worden, is afhankelijk van de bevoegdheden. Maar Jan Jambon lijkt een zekerheid. Ook de namen van ex-journalist Johan Van Overtvelt en de Antwerpse districtsvoorzitter Zuhal Demir zijn al gevallen.

Lees meer in Gazet van Antwerpen.

MEER OVER Ons standpunt