© Dries Luyten

Steeds meer ouders trekken naar Raad van State wegens schoolresultaat kind

Uit onvrede met het schoolresultaat van hun kind stappen steeds meer ouders naar de Raad van State. Het afgelopen anderhalf jaar velde het rechtscollege liefst 45 arresten in verband met B- en C-attesten. Dat bericht De Morgen vrijdag.

lbo

Het aantal arresten van de Raad van State is niet gigantisch, maar wel gevoelig gestegen. Momenteel worden er jaarlijks gemiddeld 30 arresten geveld. In de periode van 1994 tot eind augustus 2012 waren dat er in totaal 262, oftewel gemiddeld bijna 15 arresten per jaar.

De gerechtelijke stappen baren veel leraren zorgen, merkt De Morgen op. Eind vorig jaar bleek al uit een enquête van het onderwijstijdschrift Klasse dat een op de vier leraren opkijkt tegen het verplichte oudercontact, omdat steeds meer vaders en moeders zich assertiever en soms ook agressiever opstellen tegenover de leerkrachten van hun kinderen.

En hoewel het aantal rechtszaken nog enigszins beperkt blijft, meldden de ondervraagde leraren dat zij schrik hadden van de advocaten die de ouders in de arm namen. Dat komt ook omdat de rechters in het verleden scholen een dwangsom oplegden als het attest niet werd herbekeken.