Gemeente brengt risico’s stroomonderbreking in kaart

Print
Heist-op-den-Berg - Het Heistse gemeentebestuur bereidt zich voor op de risico’s van een mogelijke elektriciteitsschaarste. Een stroomuitval die meerdere uren duurt, heeft een grote impact op de sociale en economische activiteiten. Daarom wil het bestuur de situatie inventariseren, analyseren, en de mogelijke gevolgen proberen te beperken.

Alle Heistse bedrijven en handelaars worden daarom verzocht om een online enquête in te vullen, die poogt een beeld te vormen van de eventuele veiligheidsproblemen die met zo'n onderbreking gepaard gaan. Ook de gemeentelijke beleids- en interventiemiddelen ontsnappen niet aan het uitvallen van de stroom.

Om de continuïteit van deze diensten te verzekeren, maakt de dienst Veiligheid specifieke interne noodplannen en aangepaste interventieplannen op. 

Dienst Veiligheid: 015.22.86.75

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio