© Shutterstock

Daarom is samen eten goed voor je kroost

Gezinsmaaltijden zijn goed voor de mentale gezondheid van je kinderen. Dan zijn ze immers beter bestand tegen pestpartijen. Dat blijkt uit een Canadees onderzoek aan de McGill-universiteit in Montreal.

vwh

Wetenschappers bevroegen 20.000 studenten over online en klassiek pestgedrag en in welke mate ze er zelf ervaring mee hadden. Ze polsten ook of de geënquêteerde jongeren depressieve gedachten, zelfmoordgedachten of angstgevoelens hadden gehad en of ze reeds verdovende middelen hadden gebruikt. Daarnaast wilden ze ook weten hoe vaak de ondervraagden samen met het hele gezin aan tafel schuiven om te eten.

Uit de antwoorden van de deelnemers blijkt dat tieners die ervaring hebben met cyberpesten 2,6 tot 4,5 keer meer kans hebben om emotionele of gedragsproblemen te ontwikkelen. De kans is ook groter dat deze groep meer experimenteert met verdovende middelen dan leeftijdgenoten die het slachtoffer zijn geworden van een face-to-face pestpartij. Opvallend is dat deze problemen ook vaker voorkwamen bij jongeren die weinig met het hele gezin aan tafel zaten.

De vorsers suggereren dat contact met het gezin tijdens maaltijden tot een goede mondelinge communicatie kan leiden. ‘Veel jongvolwassenen maken gebruik van social media en voor ouders en leerkrachten is het niet evident om cyberpesten te detecteren’, zegt hoofdonderzoeker Frank Elgar. ‘Aan tafel kunnen ouders sneller merken als er iets aan de hand is. Praten over hun online activiteiten kan de jeugd helpen om online pestgedrag aan te pakken in plaats van dit geheim te houden.’

Hij wijst erop dat men zich niet mag vastpinnen op de resultaten van de studie, die verschenen is in het vakblad Jama Pediatrics. Volgens hem is de gezinsmaaltijd niet het enige moment om met je kinderen te praten. Ook in de auto, onderweg naar school, of tijdens een sportsessie kunnen ouders en hun kinderen over dergelijke zaken communiceren.

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Gezin