Club van Rome krijgt gelijk: ‘Einde van onze beschaving niet zo onrealistisch’

Foto: rr

Club van Rome krijgt gelijk: ‘Einde van onze beschaving niet zo onrealistisch’

Print
Ruim 40 jaar na de doemvoorspellingen uit het rapport ‘Limits to Growth’ dat door de Club van Rome werd opgesteld, lijkt het scenario dat toen geschetst werd toch niet zo onrealistisch. In het rapport uit 1972 werd voorspeld dat onze beschaving zoals we die nu kennen in de 21e eeuw helemaal in elkaar zou stuiken.

Het rapport ‘Limits to Growth’ werd, onder andere op basis van een baanbrekend computerprogramma, in 1972 samengesteld door de Club van Rome, een denktank die door wetenschappers werd opgericht om de bezorgdheid over de toekomst van de wereld onder de aandacht te brengen. In het rapport werd onder andere een verband gelegd tussen economische groei en bevolkingsgroei en de negatieve gevolgen daarvan voor het milieu. Blijvend streven naar economische groei en materiële welvaart, zou uiteindelijk tot een totale crash van onze maatschappij leiden.

‘Vuilnisbak van de geschiedenis’

Critici hebben het rapport altijd beschouwd als een doemscenario dat zich toch nooit zou voltrekken. In 2002 werd ‘Limits to Growth’ zelfs nog ‘de vuilbak van de geschiedenis’ genoemd.

Maar bevindingen van Australische wetenschappers van de Universiteit van Melbourne geven de criticasters nu ongelijk. Onderzoek van die wetenschappers toont namelijk aan dat de voorspellingen van in het rapport toch erg accuraat waren.

Business-as-usual

In ‘Limits to Growth’ werden prognoses gemaakt tot 2100 op basis van gegevens tot 1970 rond economie, industrialisering, bevolking, voedsel en vervuiling, ervan uitgaand dat er niet zou worden ingegrepen; het zogenaamde ‘business-as-usual’-scenario

Dr. Graham Turner van de universiteit van Melbourne heeft de voorspellingen van toen naast de werkelijke cijfers sinds 1970 gelegd. Op onderstaande grafieken staan zowel de reële gegevens (de volle lijn) als het business-as-usual-scenario dat de Club van Rome voorspelde (de stippellijn). Tot 2010 lopen de data opvallend gelijk met de prognoses uit ‘Limits to Growth’. Ook de gevolgen die in het rapport geschetst werden, ondervindt onze huidige maatschappij al: natuurlijk rijkdommen worden in sneltempo opgebruikt, de bevolking stijgt bijzonder snel, de vervuiling neemt toe,...

 

Levensstandaard vergelijkbaar met die van 1900

Het rapport voorspelde dat door die blijvende groei en de stijgende vraag naar materiële welvaart, grondstoffen steeds meer schaars gaan worden, waardoor de industriële productie uiteindelijk in elkaar zou zakken; dat zou vanaf 2015 gebeuren. Van zodra dat gebeurt, ontstaat er volgens het rapport een domino-effect, waarbij de voedselproductie daalt, de prijzen gaan stijgen, bezuinigingen worden doorgevoerd in de gezondheidszorg en onderwijs, met een toenemend sterftecijfer tot gevolg. De wereldbevolking zou daardoor sterk afnemen met ongeveer een half miljard per decennium. Uiteindelijk zal de levensstandaard terugvallen naar een niveau dat vergelijkbaar is met dat van 1900.

‘Negatieve gevolgen aan het blijvend streven naar groei’

De economische en financiële crisis van 2007 - 2008, de onstabiele voedselprijzen en de klimaatsverandering zijn volgens de studie van de Australische wetenschappers eerste voortekenen van het in elkaar stuiken van onze maatschappij. ‘Maar ons onderzoek toont niet aan dat die ineenstorting een zekerheid is’, zeggen de onderzoeken aan de Britse krant The Guardian. Er kunnen op elk moment ontwikkelingen plaatsgrijpen die de uitkomst van de voorspellingen beïnvloeden of wijzigen of de overheden kunnen wereldwijd in actie schieten. ‘Maar onze bevindingen zouden wel een alarm moeten laten afgaan. Het blijvend streven naar groei kan niet blijven duren zonder dat het tegelijk ook zorgt voor ernstige, negatieve gevolgen.’

.

Nu in het nieuws