© ISOPIX

Wat gaat Marianne Thyssen verdienen als Europees commissaris?

Marianne Thyssen gaat als Europees commissaris minstens 20.667 euro per maand verdienen. Dat is bruto, ze moet daar dus belastingen op betalen, maar het bedrag kan nog oplopen als ze vicevoorzitter wordt. Daarnaast hebben de commissarissen recht op een aantal extra vergoedingen.

Een gewone commissaris, zoals Karel De Gucht, verdient 20.667,20 euro per maand. Daarbovenop krijgen commissarissen een ontheemdingstoelage van 16 procent op hun basissalaris als ze hun vaderland moeten verlaten (dus 3.306 euro per maand) en een maandelijkse representatievergoeding van 607,71 euro. Ter vergelijking: Premier Di Rupo verdient net als zijn vice-ministers 10.921 netto per maand, inclusief onkostenvergoedingen.

De commissie biedt ook een aantal gezinstoelagen die afhankelijk zijn van de gezinssituatie van de voorzitter. Het gaat ondermeer om een kostwinnerstoelage, een kindertoelage, een schooltoelage en een toelage voor nog niet leerplichtige kinderen.

Vice-voorzitter

Dat bedrag kan nog oplopen als Marianne Thyssen het schopt tot vicevoorzitter van de Europese Commissie. Vicevoorzitters verdienen maandelijks 22.963,55 euro en krijgen een onkostenvergoeding van 911,38 euro per maand. De voorzitter van de Europese Commissie, Claude Junker, heeft het hoogste loon. Hij krijgt een maandsalaris van 25.351,76 euro plus een woonvergoeding van 3.802 euro en 1.418 euro representatiekosten.

Het gaat hier wel om brutolonen. De commissarissen betalen 8 tot 45 procent Europese belasting plus een extra heffing van 5,5 procent die rechtstreeks terugvloeien naar de Europese begroting.

Als een Europees Commissaris zijn mandaat inlevert, krijgt hij of zij één maandsalaris. Daarna wordt drie jaar lang een vergoeding betaald die gelijk is aan 40 tot 65 procent van het laatste salaris. Ook hier worden belastingen op betaald. De vergoeding wordt afgetopt tot het maximale loon van een commissaris in functie als hij of zij een nieuwe job vindt.

Ambtenaren van de Commissie hebben recht op 24 dagen vakantie per jaar. Daar bovenop kunnen ze compensatieverlof krijgen ter compensatie van de reistijd tussen hun vaderland en de plaats waar ze werken. Bovendien kunnen ze in bepaalde gevallen bijzonder verlof krijgen zoals bij huwelijk, verhuizing, overlijden of ernstige ziekte van naaste familieleden en geboorte.

Nu in het nieuws