Reyersviaduct wordt definitief afgebroken

Foto: Photo News

Reyersviaduct wordt definitief afgebroken

Print
Brussel -

Het Reyersviaduct wordt definitief afgebroken. De herstellingswerken, die op 5 augustus stilgelegd werden, worden dus niet voortgezet. ‘In de plaats van het viaduct komt een stadsboulevard’, zegt Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet (SP.A).

De herstelling van het Reyersviaduct is uitgedraaid op niets. Tijdens de zomer werd het viaduct hersteld, maar op 5 augustus greep minister Pascal Smet in toen bleek dat de schade aan de brug erger was dan ingeschat. Daardoor zouden de herstellingswerken fors duurder worden en zouden ze bovendien veel langer duren, mogelijk zelfs tot begin 2015.

De Brusselse minister van Mobiliteit en Openbare Werken maakt donderdagmiddag bekend dat de werken niet hervat zullen worden. Integendeel: het viaduct verdwijnt volledig. ‘Zowel voor de verkeersveiligheid als voor de leefbaarheid van de wijk is de afbraak van het viaduct de beste optie’, zegt Smet. ‘Deze regering wil fors inzetten op de kwaliteit van de openbare ruimte in Brussel, in het belang van de Brussel. Op deze manier tonen we dat het ons menens is.’

Twee scenario’s

Brussel Mobiliteit had twee scenario’s bestudeerd voor de toekomst van het viaduct en op basis daarvan werd de knoop doorgehakt. ‘Zodra het viaduct afgebroken is, wordt de Reyerslaan omgevormd tot een stadsboulevard, waar fietsers en voetgangers opnieuw een plaats krijgen naast de auto.’

Bij haar keuze hield de Brusselse regering ook rekening met de geplande ontwikkelingen in de omgeving van het huidige viaduct. ‘Een van de aandachtspunten daarbij is een doordachte, kwaliteitsvolle inrichting van de openbare ruimte. Zo is principieel beslist om het Meiserkruispunt te ondertunnelen voor auto’s en trams, zodat er een nieuw stadsplein kan worden aangelegd. Tegelijk blijft het de bedoeling om het einde van de E40 te versmallen en om te vormen tot een zogenaamde Parkway – een groene toegangsweg tot Brussel met minder rijstroken en veel bomen.’

‘In dat licht zou het behoud van het Reyersviaduct een vergissing zijn’, zegt Smet. ‘Vandaag is het een fysieke barrière die de wijk letterlijk in twee deelt. De kwaliteit van de openbare ruimte is bepalend voor de leefbaarheid van een stad. De auto heeft zijn plaats in de stad, maar fietsen, ontspannen en spelen verdienen die ook. Deze regering heeft de uitdrukkelijke ambitie om daar werk van te maken en vandaag tonen we dat het ons menens is.’

.

Nu in het nieuws