© Shutterstock

‘Dubbele borstamputatie doet je niet langer leven’

Dames die borstkanker krijgen, hebben er geen voordeel bij om hun beide borsten te laten amputeren. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek aan de Stanford University en het centrum voor kankerpreventie in Californië.

Een team wetenschappers volgde jarenlang 189.734 Amerikaanse vrouwen die tussen 1998 en 2011 borstkanker kregen. De vorsers analyseerden het effect van verschillende ingrepen: een dubbele borstamputatie, een amputatie van de borst die getroffen was door de ziekte en het verwijderen van beschadigd borstweefsel in combinatie met bestraling. Ruim 55 procent kreeg een borstsparende operatie (lumpectomie) en radiotherapie. Zo’n 38,8 procent kreeg een enkelvoudige amputatie en 6,2 procent een bilaterale mastectomie.

Hun studie, op 2 september verschenen in The Journal of The American Medical Association, toont aan dat 16,8 procent van vrouwen die een borstsparende operatie en bestraling kregen tien jaar later was overleden. Van de patiëntes die voor een dubbele amputatie kozen, was een decennium later 18,8 procent gestorven. Het hoogste sterftecijfer (20,1) lag in de groep van dames die een enkelvoudige amputatie kregen.

Toch vragen steeds meer kankerpatiënten naar een dubbele amputatie - in de overtuiging dat de operatie hun levenskansen zal vergroten. Dat is dus helaas geen garantie. ‘We kunnen nu met zekerheid zeggen dat mensen met borstkanker niet meer kans hebben om te overleven dan mensen die een borstsparende ingreep ondergaan’, zegt hoofdonderzoekster Allison Kurian in de wetenschappelijke publicatie. ‘Een (dubbele) borstamputatie is een belangrijke procedure die een lange revalidatie kan vergen. Het wegsnijden van beschadigd weefsel is minder invasief en heeft een kortere herstelperiode’, zeggen de onderzoekers.

Eluned Hughes, verbonden aan het Breakthrough Breast Cancer, zegt in The Guardian dat een dubbele amputatie enkele risico’s met zich meebrengt. ‘Veel patiënten voelen zich opgelucht na de ingreep. Maar er zijn ook dames die het psychologisch moeilijk krijgen. Hun zelfbeeld is aangetast en ze worden onzeker op seksueel vlak. Bovendien is het risico op infecties groter dan bij een andere ingreep’, zegt hij. Hij beklemtoont dat een dubbele amputatie is sommige gevallen wel degelijk aangewezen is. Bijvoorbeeld: als er in de familiegeschiedenis veel borstkanker voorkomt zoals bij Angelina Jolie, die voor een dubbele amputatie koos.

NIET TE MISSEN