© Photo News

Politiebonden wachten tot 19 september met staking, betoging daags voordien

De politiebonden schorten hun stakingsaanzegging naar aanleiding van de pensioenkwestie bij de politie op tot 19 september. Ze doen dat na tegemoetkomingen van minister van Binnenlandse Zaken Melchior Wathelet. Niettemin komt er op 18 september een grote betoging, omdat garanties over de steun van de voltallige huidige en toekomstige regering ontbreken.

gjs

De pensioenkwestie bij de politie stak de kop op na een arrest van het Grondwettelijk Hof begin deze zomer dat de pensioenleeftijd voor sommige agenten met meerdere jaren verhoogt. De bonden eisen dat de regering ingrijpt en vonden alvast een luisterend oor bij ontslagnemend minister Wathelet.

'De minister heeft ons een voorstel gedaan dat enerzijds bestaat uit het herstel van het artikel 88 van de pensioenwet van 2011 door de woorden ‘de geïntegreerde politie’ aan het artikel toe te voegen en anderzijds een antwoord te geven aan de conclusies van het arrest', verduidelijkt het gemeenschappelijk vakbondsfront na de behandeling van de stakingsaanzegging.

De bonden noemen het voorstel 'interessant', maar hekelen het gebrek aan steun van de voltallige regering. 'We hebben dus geen enkele garantie op de verwezenlijking van dit voorstel', luidt het. Ze trekken de stakingsaanzegging dan ook niet in, maar schorten haar ruim twee weken op vanwege de 'blijk van goede wil van de minister'.

Op 18 september vindt ook een grote betoging plaats zodat de huidige en toekomstige regeringen 'zouden begrijpen dat het beroep van politieambtenaar zwaar en gevaarlijk is en een vooruitgeschoven pensioenleeftijd volledig rechtvaardigt', zo luidt het nog.