© Pattick Van Dyck

Instituut Don Bosco voert attest voor orde, stiptheid, discipline en attitude in

Als eerste school in Antwerpen voert het Technisch Instituut Don Bosco Hoboken een Soda-attest in. Soda staat voor ‘stiptheid, orde, discipline en attitude’. Het attest bestaat enkel in het technisch en het beroepsonderwijs. “Het is een extra troef op de arbeidsmarkt”, zegt adjunct-directeur Pieter Schippers.

PVDY

“En het is tegelijk ook een flinke duw in de rug van het technisch en beroepsonderwijs”, zegt de adjunct-directeur.

Het attest werd gecreëerd aan het atheneum KTA Mobi in Gent en is sindsdien ingevoerd in 15 scholen in Oost- en West- Vlaanderen. “In Antwerpen zijn wij de eersten.”

Leerlingen worden het hele schooljaar door op hun houding beoordeeld. “Zijn ze op tijd op school? Tonen ze respect voor elkaar? Zitten alle boeken en schriften in de boekentas en zijn de leerlingen bereid om ook eens iets extra’s te doen voor de school? Op basis hiervan kunnen ze een Soda-attest verdienen. We zijn wel streng. Ze moeten het echt verdienen. Eén keer te laat komen of onbeleefd gedrag tegenover medeleerlingen of leerkrachten kan het verkrijgen van het attest serieus in gevaar brengen.”

1 op 3

In de scholen waar het attest al bestaat, behaalt maar één op drie leerlingen het Soda-attest.

Pieter Schippers benadrukt nog dat de bedrijfswereld steeds meer belang hecht aan een professionele houding.

“We horen van scholen die met dit systeem werken dat leerlingen die het attest behaalden in het begin het etiket van ‘strever’ opgeplakt kregen,” zegt Schippers. “Maar zodra de jongens en meisjes beseffen dat het Soda-attest heel wat voordelen biedt, verdwijnen de vooroordelen.”

Het grootste voordeel is dat een toekomstige werkgever meteen weet dat hij of zij iemand is op wie je kunt vertrouwen.

De jongere leerlingen van de tweede graad (het derde en vierde leerjaar) kunnen het Soda-attest gebruiken om vlot een vakantiejob te vinden. “We doen een warme oproep aan het Antwerpse bedrijfsleven om zich te scharen achter dit project”, zegt de adjunctdirecteur.

Info: www.sodajobs.be

Vastgoed

Jobs in de regio