© BELGA

Geen stakingsacties politie voor herfst

De stakingsaanzegging die de vakbonden voor het politiepersoneel hebben ingediend en vorige week door VSOA Politie is geactiveerd, is vandaag 1 september ingegaan. Toch zullen er voor de herfst geen acties gevoerd worden. Dat zegt de liberale vakbond.

(kld)

De aanleiding voor de stakingsaanzegging was een ongeval op het verkeersknooppunt van de E19 met de Brusselse binnenring in Machelen waarbij twee weken geleden twee agenten van de federale wegpolitie Brabant gewond raakten.

VSOA Politie vroeg meteen dat voor de veiligheid van de interventieploeg, er steeds een signalisatieploeg wordt meegestuurd als zich een ongeval heeft voorgedaan. Nadat overleg in het Onderhandelingscomité voor de politiediensten (OCP) vorige woensdag geen doorbraak had opgeleverd, activeerde de vakbond de nationale stakingsaanzegging. Die loopt tot 5 januari.

Voorstellen

Er moeten niet meteen acties worden verwacht, luidt het nu. De liberale politievakbond verwijst naar organisatorische redenen en wil de overheid de kans geven haar voorstellen uit te proberen.

Die legde het voorstel op tafel om tijdens september en oktober bij iedere interventie na een ongeval de politieploeg te laten vergezellen door een tweede politieploeg, of door een signalisatiewagen van de takeldienst, de brandweer of de Civiele Bescherming.

Meteen na de vergadering deed VSOA Politie het voorstel af als onvoldoende. Zij wil dat altijd twee politieploegen worden gestuurd: de eerste om de nodige vaststellingen te doen, de tweede om de veiligheid te garanderen. Ze wil bovendien niet dat daarvoor een beroep wordt gedaan op de bestaande ploegen, omdat zo de capaciteit wordt gehalveerd. De overheid heeft oren naar de verzuchtingen van VSOA, maar wijst op het kostenplaatje.

Als er na verloop van tijd acties zouden worden georganiseerd, kunnen die volgens VSOA door het gemeenschappelijk vakbondsfront worden gevoerd. De liberale vakbond waarschuwt ervoor dat bepaalde acties de Bob-campagne kunnen schaden.

MEER OVER Federale Politie