© CJ

‘Laat leerlingen liever stage lopen dan eindwerk schrijven’

Zelfstandigenorganisatie Unizo vraagt dat het onderwijs leerlingen meer bedrijfsstages aanbiedt en meer aandacht heeft voor werkervaring. Desnoods moet er geschrapt worden in andere vakken of moeten de omvangrijke eindwerken sneuvelen. ‘De bedrijfswereld wil wel degelijk voldoende stageplekken aanbieden, maar dan moet het onderwijs wél volgen’, verduidelijkt voorzitter Karel Van Eetvelt in een interview met Het Nieuwsblad.

Werner Rommers

‘We verwachten voor alle duidelijkheid niet van het onderwijs dat studenten volledig afgewerkte producten zijn, honderd procent klaar om meteen in een bedrijf aan de slag te gaan. We begrijpen wel degelijk de waarde van een goede algemene vorming’, beklemtoont Unizo-topman Van Eetvelt. ‘Anderzijds valt niet te ontkennen dat de band tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt vandaag verre van optimaal is.’

Met als resultaat dat afgestudeerde studenten soms een compleet verkeerd beeld hebben van hoe het er in bedrijven aan toegaat en wat ze van hun eerste job mogen of kunnen verwachten. ‘Vandaar onze dwingende vraag aan de onderwijswereld om veel meer in te zetten op het aanbieden van werkervaring aan studenten, en dat in de realiteit ook mogelijk te maken’, beklemtoont Van Eetvelt.

Want in de praktijk merkt hij dat veel schoolbesturen en onderwijs­instellingen daar weinig happig op zijn. ‘Dergelijke werkstages in een schooljaar inplannen, vraagt blijkbaar een hele aanpassing. Dan is er nog het argument dat de lesroosters van studenten nu al propvol zitten. Tja, misschien moeten we dan al die vakken maar eens goed tegen het licht houden, en het belang ervan afwegen tegen het nut van het opdoen van werkervaring’, aldus Van Eetvelt. ‘Hetzelfde geldt voor de omvangrijke eindwerken die laatstejaars vaak moeten indienen. Is dat altijd zo nuttig? Eerlijk gezegd, ik herinner me nog amper wat er in mijn eindwerk stond’, aldus nog Van Eetvelt.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER