© GvA

Een eigen school, een plek onder de zon

Alweer wordt in Antwerpen een nieuwe school opgericht door enthousiaste leerkrachten, dus niet door de overheid. De initiatiefnemers willen iets doen aan het nijpende scholentekort in onze stad en jagen tegelijkertijd een pedagogische droom na. Het eerste is alvast een succes: op maandag 1 september zullen alle 132 beschikbare plaatsen bezet zijn. Een school oprichten blijkt niet zo moeilijk te zijn in Vlaanderen.

Kris Vanmarsenille

Niet alleen in Antwerpen, ook elders werden de laatste jaren soortgelijke projecten op poten gezet. Inmiddels is de onderwijsinspectie tot het inzicht gekomen dat het allemaal best wat strenger mag, zeker na het debacle met de Natan- school in Antwerpen. Onderwijs aanbieden is een taak van de overheid en moet dat ook blijven. Als onze overheid dat onderwijs niet zelf organiseert, dan moet ze de scholen die anderen oprichten strikt begeleiden en controleren.

Maar is het niet om die paar mislukkingen dat we het oprichten van scholen door particulieren moeten verbieden? Doorgaans zetten gemotiveerde onderwijsmensen met een duidelijke pedagogische visie hun schouders onder degelijke projecten. Ze weten vaak geëngageerde leerkrachten warm te maken voor hun school. Ook experimenteren scholen van dit type nogal eens met alternatieve leertrajecten en diversifiërend onderwijs. Als dat binnen de grenzen van de algemeen afgesproken leerprogramma’s gebeurt, dan kunnen zulke scholen kweekvijvers worden voor nieuwe vormen van onderwijs.

En die kunnen we goed gebruiken. Het feit dat steeds meer mensen uit het onderwijs zelf een school willen oprichten, wijst op een fundamentele onvrede met ons onderwijssysteem, dat al jaren onder vuur ligt. Ons lerarentekort raakt maar niet onder controle, OESO-rapporten wijzen op een gestage achteruitgang van het niveau van onze leerlingen, we slagen er veel minder goed dan andere landen in om de taalachterstand van kinderen van niet-Vlaamse origine weg te werken en universiteitsprofessoren worden in toenemende mate geconfronteerd met eerstejaarsstudenten die niet klaar zijn voor de universiteit.

De politiek maakt intussen plannen die vaak niet uitgevoerd worden, en in sommige gevallen is dat niet eens zo erg. Ondertussen verandert er op het terrein niet al te veel. In afwachting van structurele maatregelen die de kwaliteit van het onderwijs opkrikken, moeten we daarom mensen die buiten het reguliere systeem om scholen oprichten niet alleen strikt controleren, we moeten ze ook een beetje koesteren.

MEER OVER Ons standpunt