Aantal aangiften van euthanasie blijft sterk stijgen

Foto: BELGA

Aantal aangiften van euthanasie blijft sterk stijgen

Print

Het aantal aangiftes van euthanasie is in 2013 bijna verdubbeld in vergelijking met 2012. Zo blijkt uit het verslag van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie.

In 2013 waren er 1.807 aangiftes. Dat waren er 375 meer dan het jaar voordien en bijna dubbel zoveel dan de 953 registraties in 2010. De commissie verklaart deze evolutie waarschijnlijk door de toenemende verspreiding van informatie over de beslissingen in de laatste levensfase bij het publiek en de artsen.

Nederlands

Zoals in het verleden het geval was, blijven vier vijfden van de aangiften in het Nederlands en slechts een vijfde in het Frans opgesteld. Slechts twee procent van de aangiften sloegen op een euthanasie na wilsverklaring.

In 2012 en 2013 waren er geen aangiften van mensen onder de dertig jaar. In 65% van de gevallen was de patiënt tussen 40 en 79 jaar. Een derde van de patiënten was 80 of ouder en het aandeel van deze leeftijdscategorie blijft stijgen. In 87% van de aangiften verwachtte de patiënt binnen afzienbare tijd te overlijden. Bij 73% was een diagnose van kanker vastgesteld.

De euthanasiecommissie aanvaardde 86% van de aangiften onmiddellijk.

Elektronisch

In het verslag dringt de commissie aan op een versterking van het secretariaat van de commissie om het groeiend aantal aangiftes te kunnen opvangen. Ook zouden er elektronische aangifteformulieren moeten komen om tijdverlies te vermijden door de vergetelheden en onnauwkeurigheden bij het invullen van de formulieren.

De commissie besluit voorts dat er geen noemenswaardige problemen gebleken zijn bij de toepassing van de wet. De kwestie van de eventuele uitbreiding van de wet naar minderjarigen kreeg een wetgevend antwoord op 28 februari 2014. Wel betreurt de commissie dat de geen oplossing is gekomen voor de problemen inzake efficiëntie bij de wilsverklaring.

MEEST RECENT