Gelekt VN-rapport schetst dramatisch beeld van klimaatsverandering

Foto: AFP

Gelekt VN-rapport schetst dramatisch beeld van klimaatsverandering

Print
De opwarming van de aarde blijft een groot probleem voor onze huidige samenleving en toekomstige generaties. Volgens een uitgelekt rapport van het klimaatpanel van de VN is die klimaatsverandering nù al gevaarlijk voor mens en natuur en wordt het risico steeds groter dat de schade aan het milieu onomkeerbaar wordt.

Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) van de VN stuurde maandag een eerste versie van hun klimaatrapport door naar de verschillende overheden. Het rapport wordt pas op 2 november officieel voorgesteld na een klimaatconferentie in Kopenhagen, maar persbureau The Associated Press kon de eerste versie al inkijken.

Weinig van wat in het rapport staat, is nieuw: een groot deel van de conclusies wisten we al van in eerdere studies en rapporten. Maar de taal die gehanteerd wordt in dit nieuwe rapport, is wel anders dan in de vorige versies. De klimaatwetenschappers gebruiken nu een opvallend urgenter en directer taalgebruik. Zo telt het 127 pagina’s tellende rapport bijvoorbeeld maar liefst 351 keer het woord ‘risico.’

Gemiddelde temperatuur stijgt nog meer

Als de wereld op deze manier en aan dit tempo broeikasgassen blijft uitstoten, zullen de temperaturen tegen het midden van deze eeuw met 2 graden gestegen. Sowieso is de temperatuur nu al met 0,85 graden gestegen sinds 1880. Dat is een snellere temperatuurstijging dan die dat 10.000 jaar geleden een einde maakte aan de ijstijd.

Tegen het einde van de eeuw zullen de gemiddelde temperaturen zo’n 3,7 graden hoger liggen, voorspelt het rapport. ‘Het risico op abrupte en onomkeerbare veranderingen neemt steeds meer toe naarmate de temperatuur stijgt’, staat in het rapport. ‘Met ernstige gevolgen voor de mens en ecosystemen.’

Extreme weersomstandigheden (zoals hittegolven, stormen, overvloedige regen en droogtes), een stijgend zeeniveau en overstromingen zijn daar enkele voorbeelden van. Maar in het rapport staat ook te lezen dat de klimaatsverandering eveneens invloed heeft op gewelddadige conflicten, de vluchtelingenproblematiek en de honger in de wereld. Zo neemt de graanproductie nu al wereldwijd af.

Gevolgen klimaatsverandering nog eeuwen voelbaar

De klimaatwetenschappers trekken in het rapport nogmaals aan de alarmbel. Zelfs als we de uitstoot van broeikasgassen kunnen stoppen, dan nog zal de klimaatsverandering en zullen de gevolgen daarvan nog eeuwen voelbaar blijven. Toch denken de auteurs van het rapport dat het nog mogelijk is om de stijging van de gemiddelde temperatuur te beperken tot maximum 2 graden, ook al blijft dat op zich nog veel. Maar dan moet er wel heel snel worden ingegrepen om ernstige, diepgaande gevolgen van de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Mens is ‘waarschijnlijk dominante oorzaak’

Het rapport laat ook weinig twijfel over de oorzaak van de klimaatsverandering: ‘Er is wel degelijk een klimaatsverandering en wij zijn er de oorzaak van. Het is extreem waarschijnlijk de dominante oorzaak van de gemeten opwarming sinds het midden van de 20e eeuw.’

MEEST RECENT