© ISOPIX

Europese Commissie wil Ford-arbeiders 570.000 euro geven

De Europese Commissie heeft voorgesteld om ons land 570.945 euro toe te kennen om 479 ontslagen werknemers bij Ford Genk aan een nieuwe baan te helpen. Het gaat om geld uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) en staat los van de 50 miljoen euro die eerder al werden vrijgemaakt. Het voorstel wordt nu ter goedkeuring aan het Europees Parlement en de Raad van ministers voorgelegd.

Belga

Het bedrag moet de ontslagen werknemers helpen bij hun heroriëntatie, zodat ze sneller aan een nieuwe job geraken, dixit Europees commissaris voor Werkgelegenheid László Andor. De 479 werknemers die het grootste risico lopen krijgen actieve begeleiding en toegang tot verschillende vormen van herscholing. “Veel werknemers in de automobielsector hebben het moeilijk en solidariteit vanwege de EU, die hen helpt deze moeilijke overgangsfase door te komen, is bijgevolg belangrijk”, zegt Andor.

De productie bij Ford Genk valt eind dit jaar stil. De nieuwe Mondeo, die aanvankelijk voor de Belgische vestiging was toegezegd, zal in Spanje van de band rollen.

Bij de goedkeuring van de meerjarenbegroting 2014-2020 reserveerde het Europees Parlement al 50 miljoen euro voor de reconversie van de fabriek. Dat geld komt uit het Fonds voor regionale ontwikkeling.

Vastgoed

Jobs in de regio