© BELGA

Vlaamse regering vraagt en neemt extra maatregelen voor land- en tuinbouwers

De Vlaamse regering gaat bij de Europese Unie aandringen op extra maatregelen om de door het Russische invoerverbod getroffen land- en tuinbouwers te helpen. Dat hebben minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en landbouwminister Joke Schauvliege (CD&V) gezegd na overleg dinsdag met de sector. Zelf gaat de Vlaamse overheid op zoek naar nieuwe afzetmarkten en gaat ze eigen producten promoten.

Belga

De Europese Commissie maakte maandag bekend dat ze 125 miljoen euro vrijmaakt voor getroffen land- en tuinbouwers, nu Rusland hun producten niet meer invoert. De Vlaamse landbouwsector vindt dat bedrag te laag, zei Boerenbondtopman Piet Vanthemsche dinsdag nog eens.

De Vlaamse regering drong aan op een vervroegde EU-landbouwraad en die zal op 5 september bijeenkomen. Daar zal Vlaanderen aandringen op meer middelen, die niet uit het landbouwbudget zouden moeten komen, zei minister-president Bourgeois. Ook moet er een aanpak komen voor de hele sector, want niet enkel de land- en tuinbouwers, maar ook de zuivel- en varkenssector zijn getroffen.

Aan de Europese Commissie zal Vlaanderen ook vragen om soepeler om te gaan met de strenge mededingingsregels. De Vlaamse regering zal er ook voor pleiten dat de verschillende getroffen landen - ons land staat op de achtste plaats in die ranglijst - hun maatregelen op elkaar afstemmen.

Zelf neemt Vlaanderen ook maatregelen. Het exportagentschap FIT zal op zoek gaan naar nieuwe afzetmarkten. Verder komen er in het najaar promotiecampagnes voor eigen groenten en fruit, bijvoorbeeld via de klassieke schoolfruitacties. Voor de varkenssector wordt een aparte werkgroep opgericht.

Op korte termijn zullen experten uit de land- en tuinbouwsector en van de overheid bekijken of alles al dan niet geoogst moet worden en welke compensatie daar eventueel tegenover kan staan. Omdat sommige bedrijven met liquiditeitsproblemen kunnen kampen, zal er indien nodig ook overleg met de bankensector volgen.