© BELGA

Electrabel: “Vrijgepleit van zware beschuldigingen”

Electrabel reageert maandag tevreden op de beslissing waarmee de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) het bedrijf een boete van 2 miljoen euro heeft opgelegd wegens misbruik van machtspositie op de Belpex-elektriciteitsmarkt. Van alle aanklachten die het Auditoraat van de BMA had opgesomd, weerhoudt het Mededingingscollege enkel dat Electrabel te grote prijsmarges zou hebben gehanteerd. Er is nog beroep mogelijk tegen de beslissing, maar Electrabel bekijkt nog wat het gaat doen.

Het energiebedrijf onthoudt van de beslissing van het college - die op 18 juli werd genomen, maar maandag pas werd gepubliceerd - dat ze “geen strategie (heeft) gevoerd die gericht was op het achterhouden van capaciteit”. De onderneming heeft tevens zijn “contractuele verplichtingen ten aanzien van Elia, de transportnetbeheerder, volledig nagekomen”.

Electrabel is het niet eens met de bevinding van het Mededingingscollege dat het alsnog een inbreuk op de mededingingsregels beging door tussen 2007 en het eerste trimester van 2010 op de Belpex, waar het bepaalde volumes van zijn aangelegde reserves verkocht, een prijsschaal te hanteren die “een overdreven marge van 60 euro/MWu” opleverde. Volgens Electrabel betreft het een miniem deel van de reserves: 50 MW, of minder dan 0,5 procent van de capaciteit.

Het bedrijf beklemtoont ook dat het beheer van zijn productiecapaciteit op geen enkel ogenblik een negatieve weerslag op de verbruikers heeft gehad.

(belga)

Nu in het nieuws