Kinderopvang Petit Prince behoudt vergunning

De kinderopvang Petit Prince uit Sterrebeek behoudt haar vergunning. Dat heeft Kind en Gezin vandaag beslist. Het kinderdagverblijf was onlangs in opspraak gekomen nadat er een filmpje was opgedoken, waarop te zien is hoe een kinderverzorgster een peuter dwingt om te eten, hoewel het kind dit weigert.

Op 7 augustus maakte Kind en Gezin bekend dat kinderopvang Petit Prince uit Sterrebeek op korte termijn een aantal maatregelen moest nemen om zijn vergunning te behouden. Aanleiding was een ernstige klacht over de manier waarop met een kindje in de opvang werd omgegaan.

Kind en gezin besliste maandag dat de voorziening haar vergunning kan behouden. Op basis van de informatie die de organisator bezorgde, heeft Kind en Gezin op dit ogenblik geen indicaties om de opvangactiviteiten stop te zetten. Kind en Gezin zal samen met Zorginspectie de toepassing van deze maatregelen nauwgezet opvolgen en volgt ook het verdere verloop van het gerechtelijk onderzoek.

In het betrokken kinderdagverblijf worden 30 kinderen opgevangen.

Nu in het nieuws