© BELGA

OCMW komt te hulp bij 104 onbetaalde schoolfacturen

Het Antwerpse OCMW startte 104 begeleidingen op van gezinnen die de schoolfacturen niet betaalden. Dat gebeurde op vraag van de scholen. De kostprijs van deze begeleiding wordt doorgerekend aan de school. Sp.a wilt dat het OCMW deze kosten op zich neemt.

SACHA VAN WIELE

Het is een proefproject dat in eerste instantie werd opgestart met het stedelijk onderwijs in 2011. Bij onbetaalde schoolfacturen kan het stedelijk onderwijs beroep doen op het OCMW. Het niet betalen van de rekening is soms een eerste aanwijzing dat het gezin in financiële problemen zit. Door deze samenwerking kan snel worden tussengekomen voor de problemen nog groter worden. Deze maatregel past binnen het beleid van de stad Antwerpen rond het bestrijden van kinderarmoede. De school krijgt wel de kostprijs voor het inzetten van de maatschappelijk werkers aangerekend. Het gaat om ongeveer 194 euro per dossier.

Tussen 1 september 2011 en 1 juli 2012 werden er ongeveer 55 dossiers opgestart. Het bedrag dat werd aangerekend aan de scholen was ruim 10.700 euro. In de periode 1 september 2012-31 december 2013 waren dat 49 dossiers. Toen werd ongeveer 9700 euro aangerekend aan de scholen.

Omdat het bedrag van 194 euro voor de scholen een hoge kostprijs was, besliste de OCMW-raad om het bedrag gevoelig te verlagen naar 74 euro. Bovendien zal deze werkwijze rond onbetaalde schoolfacturen nu ook worden aangeboden aan de andere onderwijsnetten. “Een forse verlaging, maar er rest nog steeds die financiële drempel die individuele scholen kan afschrikken om deel te nemen aan het project”, zegt Johan Peeters, sp.a-fractieleider in de OCMW-raad.

“Ik heb er sterk op aangedrongen om voortaan geen factuur meer over te maken aan de individuele scholen, want de Antwerpse samenleving heeft er alleen bij te winnen als alle Antwerpse scholen actieve partners worden om kinderarmoede te detecteren en structureel mee te bestrijden.” “Dat ouders de schoolrekeningen niet langer kunnen betalen, is significant, maar ook dat kinderen geen boterhammen bij hebben tijdens de middagpauze, onhygiënisch zijn of totaal versleten kledij dragen zijn zeker zo belangrijk”, zegt Peeters.

Lees meer in de maandagkrant van Gazet van Antwerpen- editie Stad

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio