© GvA

Betalen de steden het gelag?

Terwijl de Vlaamse regering de storm van protest probeert te doorstaan die haar uitgelekte besparingsplan heeft veroorzaakt, hervat vanmiddag de Zweedse coalitie van N-VA, Open Vld, CD&V en MR de onderhandelingen voor een federaal regeerakkoord.

Sacha Van Wiele

De formateurs Charles Michel (MR) en Kris Peeters (CD&V) leggen dan hun nota voor aan de onderhandelaars. De kern van hun boodschap zal niet veel verschillen van die van de Vlaamse collega’s. Ook de federale regering staat voor een bezuinigingsoperatie. Tegen 2019 moet er maar liefst 17,3 miljard euro worden geschrapt. Eén ding is duidelijk: we gaan ze voelen, al deze bezuinigingen.

Alleen is het nog onduidelijk hoe hard. Er zijn factoren waarop de Vlaamse en federale regering weinig grip hebben. Hoe gaat de wereldeconomie evolueren? Wat is de impact van de conflicten in Oekraïne, Gaza en Irak? Het lijkt in ieder geval niet uitgesloten dat de steden de zwaarste prijs gepresenteerd zullen krijgen.

De afgelopen decennia hebben de verschillende overheden stevig geïnvesteerd in de steden. Er werd geld gepompt in het sociale en culturele middenveld. Ook de veiligheid stond hoog op de agenda. In Antwerpen plukken we daar nu stilaan de vruchten van, maar we zijn er nog lang niet. De uitdagingen blijven immens. Tegen 2030 groeit de Antwerpse bevolking met 100.000 inwoners.

En dat zullen niet allemaal welgestelde tweeverdieners zijn. Meer kinderopvang en meer scholen moeten er dringend komen. Om al die mensen een betaalbaar onderkomen te bieden moet een aangepast woonbeleid worden uitgewerkt. Drugsbestrijding, zowel repressief als curatief, is een prioriteit voor het stadsbestuur, maar die inspanningen volhouden zal geld kosten.

De stad Antwerpen legde zichzelf al zware bezuinigingen op. Nu dreigt ook de kraan met geld vanuit Vlaanderen en België te worden dichtgedraaid. Alle ogen zullen dan ook gericht zijn op N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). Hij stuurt een indrukwekkende armada aan Antwerpenaars naar de Vlaamse en de federale regering. Hij heeft alle touwtjes in handen.

De Wever moet nu bewijzen dat hij niet alleen een groot hart heeft voor Vlaanderen, maar ook voor de grootste stad van Vlaanderen.

MEER OVER Ons standpunt