© BFM

Bijstandsteams politie aan banden gelegd

Binnenlandse Zaken legt de bijzondere bijstandsteams van de lokale politiekorpsen, in Antwerpen de ‘bottinekes’ genaamd, voortaan strenge eisen en procedureregels op. De speciale politieteams kwamen fel in opspraak na onder andere de dood van Jonathan Jacob in een politiecel.

werner rommers

De strengere regelgeving is een van de laatste initiatieven van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdh), die enkele weken geleden ontslag uit die functie nam. Milquet stelt in haar rondzendbrief dat deze speciale eenheden van de lokale politiekorpsen mogen blijven functioneren, maar dat ze voortaan aan strenge eisen moeten voldoen.

Comité P

Aan de rondzendbrief van Milquet ging een vernietigende doorlichting van het Comité P vooraf, dat toezicht houdt op de politiediensten. Het Comité had het net niet over een rommeltje onder de toen in totaal 27 bijzondere bijstandsteams bij de lokale politie. Het vroeg toen al de wildgroei aan deze ‘pseudobijzondere eenheden’, die vaak onvoldoende getraind bleken, in te dijken.

“Eén van de voornaamste doelstellingen is dat er nu meer uniformiteit komt in de manier waarop deze lokale teams gevormd worden én ook optreden”, zegt Peter De Waele, de woordvoerder van de federale politie. “Bedoeling is dat deze lokale politieteams voortaan ten volle kunnen profiteren van de knowhow en kennis van de speciale eenheden van de federale politie.”

Milquet bepaalt in haar rondzendbrief ook dat de bijzondere bijstandsteams zonder morren moeten wijken voor de speciale eenheden van de federale politie wanneer er bij een incident vuurwapens en/of explosieven te pas komen. Ze vraagt ook dat er geregeld inspecties komen van deze lokale bijstandsteams.

Jonathan Jacob

Het ingrijpen van Milquet is vooral een gevolg van de dramatische dood van Jonathan Jacob in een politiecel in Mortsel. De manier waarop het bijzondere bijstandsteam (BBT) van de Antwerpse politie de cel bestormden, lokte begin vorig jaar – toen de beelden uitlekten – bijzonder felle reacties uit. Kort daarna besliste het Antwerpse parket dat het alsnog alle betrokken BBT-agenten voor de rechter ging dagen.

Lees meer in uw krant.

Nu in het nieuws