Onderzoek naar mogelijke aardbevingen op breuklijn

Kunnen er in Mol nog aardbevingen voorkomen? Met het oog op de toekomstige bovengrondse berging van radioactief afval in Dessel laat Niras een onderzoek voeren in Postel, op de breuklijn die de laatste aardbeving er ongeveer 3 miljoen jaar geleden veroorzaakte.

sofie verheyen

Seismologen van de Koninklijke Sterrenwacht België voeren onderzoek in een weiland in Russendorp, vlak naast het fietspad. Tussen de maïsvelden werd de afgelopen twee dagen een brede sleuf gegraven van 90 meter lang. Bij die graafwerken werd de 'breuk van Rauw' blootgelegd, de geologische breuk in de ondergrond die de laatste aardbeving er heeft veroorzaakt. Die aardbeving zorgde destijds, een drietal miljoen jaar geleden, voor een grondverzakking van 13 meter. Enkele jaren geleden voerden de seismologen al onderzoek op deze plaats maar konden de breuk toen niet blootleggen. Maandag werd gestart met graafwerken op de plaats waar men destijds gestopt was, deze keer met meer succes. "Wij voeren onderzoek naar actieve breuken in België maar ook in de rest van de wereld. Op actieve breuken kunnen zich eventueel nog aardbevingen voordoen", vertelt Koen Verbeeck, seismoloog en verantwoordelijke van de werf in Mol. "Bij de breuk in Postel is het de vraag of deze nog actief is of al 3 miljoen jaar stil ligt. We voeren dit onderzoek in opdracht van Niras (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen). Niras gaat bovengrondse opslagplaatsen bouwen in Dessel en de ingenieurs moeten weten aan welke krachten de gebouwen moeten kunnen weerstaan. Indien hier nog activiteit wordt gemeten zullen de gebouwen daarop voorzien moeten zijn."

De breuk van Rauw is de dichtstbijzijnde breuklijn in de buurt van de te bouwen opslagplaatsen. "Deze breuk is een moeilijk geval. Het is de enige breuk die stamt uit de kwartaire ijstijd,", vervolgt Verbeeck. "Onze vraag hier is of er nog een aardbeving kan voorkomen en hoe recent de breuk nog heeft bewogen. Ligt de breuk stil sindsdien of was er nog activiteit de laatste tienduizend jaar? Dat is belangrijk om weten en gaan we nu onderzoeken. Tienduizend jaar lijkt veel maar is voor seismologen heel belangrijk, op vlak van aardbevingen is tienduizend jaar zelfs niet veel. De sleuf is de afgelopen twee dagen gegraven en we deden vandaag al dieptemetingen tot 30 meter om de weerstand in de grondlagen weer te geven. Tot eind augustus zullen we metingen en optekeningen doen. Dan blijft de sleuf nog twee weken open en geven we hier excursies aan groepen geologen en dergelijke. Nadien gaat de sleuf weer dicht en begint het werk voor ons pas echt. Dan duurt het nog een jaar eer we de officiële resultaten hebben."

De grond in Mol werd drie miljoen jaar geleden 13 meter verplaatst, het verticale verzet was 6 meter. Volgens Koen Verbeeck kunnen de bewoners van Mol en omstreken op hun twee oren slapen. "De vraag voor ons is wanneer dit alles precies heeft plaatsgevonden. Volgens onze eerste voorzichtige vaststellingen op dag twee, gaat het hier om een oude breuk die niet meer actief is. Maar dat zijn heel voorbarige uitspraken. In het belang van de bouw van de opslagruimtes is het wel erg belangrijk om hier uitsluitsel over te kunnen geven Sofie Verheyen

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio