Verenigingsleven ongerust over mogelijke besparingen

Foto: BELGAIMAGE

Verenigingsleven ongerust over mogelijke besparingen

Print

Het Vlaams verenigingsnetwerk de Verenigde Verenigingen maakt zich zorgen over de mogelijke besparingen die de verenigingen en sociale organisaties te wachten staan en vraagt dat de Vlaamse regering snel duidelijkheid schept. Het netwerk ziet de mogelijke besparingen als een “veruiterlijking van een bredere tendens tot verharding in onze samenleving”.

“De voorbije jaren werd het verenigingsleven reeds meermaals getroffen door besparingen. Extra ingrepen zouden onherstelbaar diep snijden. Deze Vlaamse regering stelde zich tot ambitie om onder meer via verenigingen te Verbinden. Besparingen zouden wel eens tot Ontbinding in plaats van Verbinding kunnen leiden”, stelt voorzitter Danny Jacobs van de Verenigde verenigingen in een reactie op berichten in de media waaruit blijkt dat er 203,7 miljoen euro per jaar zou moeten worden bespaard bij jeugd-, sport- en cultuurverenigingen.

De verenigingen noemen het cijfer voorbarig, maar geven tegelijk aan dat het voor heel wat ongerustheid zorgt bij de verenigingen en sociale organisaties. Ze vragen zaterdag in een persmededeling dat de nieuwe Vlaamse regering snel plannen en cijfers op tafel zou leggen zodat een debat ten gronde met de verenigingen kan starten.

De mogelijke besparingen kaderen volgens de verenigingen in een een bredere tendens tot verharding in onze samenleving: “Alles wat mensen verbindt, samenbrengt en solidair maakt, dreigt onder druk te komen staan. Enkel ondernemingen krijgen onvoorwaardelijk zuurstof, terwijl verenigingen en zogenaamd zachte sectoren dreigen geviseerd te worden. De focus verschuift naar zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en schuld aan eigen falen”, luidt het.

Leden van de Verenigde Verenigingen zijn onder andere 11.11.11, Bond Beter Leefmilieu, de vakbonden, verschillende mutualiteiten, het ACW, de Vlaamse Jeugdraad en het Netwerk tegen Armoede.

Nu in het nieuws