© Shutterstock

'Mensenlevens in gevaar door tekort aan geneesmiddelen'

Er is in ons land een tekort aan een 500-tal geneesmiddelen. De tekorten zijn toe te schrijven aan technische problemen of aan het overschrijden van bepaalde quota. Het tekort heeft verregaande gevolgen. 'Omdat er voor sommige geneesmiddelen geen generische variant bestaat, zijn er mensenlevens in gevaar', verklaart een expert aan Le Soir.

jns

Een groothandelaar schat dat er 340 medicijnen worden gecontigenteerd, dat wil zeggen dat ze rechtstreeks moeten aangekocht worden bij de producent omdat het aan België toegekende quotum overschreden is. Die quota per land zijn ingesteld door de geneesmiddelenproducenten zelf om zo te vermijden dat farmaceutische groothandels parallel exporteren naar landen waar medicijnen duurder zijn.

Ongeveer 180 medicijnen zijn dan weer (tijdelijk) onbeschikbaar door technische productieproblemen. In totaal is er op die manier een probleem met het aanbod van ruim 500 geneesmiddelen in ons land. Het probleem is zorgwekkend omdat het vaak gaat om medicijnen die gebruikt worden bij chronische aandoeningen en omdat er in veel gevallen geen generisch alternatief is om het tekort op te vangen.

'De tekorten blijven stijgen,' vertelt Eric Van Den Neste, hoofd van de dienst hematologie van het universitair ziekenhuis in Sint-Lambrechts-Woluwe aan Le Soir. 'En dat heeft ernstige gevolgen. Méchlorétamine bijvoorbeeld wordt gebruikt bij een vorm van kanker van de witte bloedcellen. Met het oorspronkelijke geneesmiddel was de ziekte zeker te genezen. 88% van de patiënten was genezen na twee jaar, zonder terugval. Met het nieuwe, gelijkaardige middel is dat maar 75% van de patiënten. Het vervangend product is duidelijk minder doeltreffend, en er zijn dus mogelijk mensenlevens in gevaar.'