Kalmthout goede leerling in sociale woningbouw

De gemeente Kalmthout heeft van het agentschap Wonen-Vlaanderen een grote voldoende gekregen voor haar inspanningen op het vlak van het sociaal woonaanbod.

MaTi

Net als vorig jaar is er een voortgangstoets uitgevoerd die nagaat of de gemeentes wel het vooropgestelde doel bereiken. Voor Kalmthout blijkt dat de gemeente voor sociale huurwoningen een groeiritme van 26% behaalt en voor sociale koopwoningen 16%. Dat wil dus zeggen dat er momenteel meer sociale woningen gerealiseerd werden dan vooropgesteld.Ook de komende jaren worden nieuwe betaalbare woonprojecten gerealiseerd in Kalmthout. "In het centrum van de gemeente komen 48 huurwoningen en 18 koopwoningen in de verkaveling Kerkeneind-West, die in volle ontwikkeling is", zegt burgemeester Lukas Jacobs, bevoegd voor wonen. "Daarin is vooral plaats voor jonge gezinnen en ouderen. De bouw van 4 sociale huurappartementen in de Withoeflei in Heide is volop bezig en in het najaar starten de verbouwingswerken van de gemeentewoningen op de Kapellensteenweg tot 5 sociale huurappartementen en een nieuw strijkatelier."Langs de Essensteenweg in Nieuwmoer komen dan weer van 10 sociale koopwoningen. "Dit is de start van de ontwikkeling van het binnengebied daar, waar recent de resterende particuliere gronden nog werden aangekocht met het oog op de invulling van een nieuwe verkaveling", zegt de burgemeester. "Ondertussen loopt ook de stedenbouwkundige procedure voor de verkaveling in de Vogelenzangstraat in Kalmthout, tegen de spoorlijn. "Dat gaat in totaal over 36 woningen, waarvan 18 sociale koopwoningen."Op langere termijn wordt gewerkt aan de invulling van het woonuitbreidingsgebied in Achterbroek en de stationsomgeving van Kalmthout. "In die plannen zal ook ruimte zijn voor betaalbare woningen."Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio